ל' кислев ה'תשפ"ב

Ишмаэль Исраэль в кодах Торы


Ишмаэль Исраэль
в кодах Торы

Рав Матитьягу Глазерсон

Полная стоимость: 100 шек.
Стоимость по скидке: 80 шек.

Номер по каталогу: 06081000
 

ОПИСАНИЕ:

 

Конфликт между Ишмаэлем и Исраэлем существует с библейских времен - со времен Ицхака и Ишмаэля. В Зоаре в нескольких местах говорится, что корни этого конфликта уходят в Небесные сферы. Средоточие этой борьбы - Иерусалим - является, согласно святому Зоару, сердцем мира. В этой книге современный конфликт рассматривается сквозь призму кодов Торы.

 

СОДЕРЖАНИЕ:

1.  Об авторах
2.  Понятие о кодах Торы
3.  Корона Торы: коды
4.  Коды Торы: ваша мудрость и разум
5.  Ишмаэль: дикий человек
6.  Ишмаэль: ислам
7.  Современный конфликт: Ишмаэль и Исраэлъ
8.  Аннаполис
9.  Газа
10. ХАМАС
11. Исмаил Хания
12.  Ближневосточный кризис: Палестина и Израиль
13.  Ближневосточный кризис: страдания Израиля.
14.  Ближневосточный кризис: возвращение
15.  Библейский конфликт: Ишмаэль и Исраэлъ
16.  Раскаяние и Избавление
17.  Машиах и Избавление
18.  Пророчество о Машиахе: Третий храм
19.  Пророчество о Машиахе: война Тога и Магога 
20.  Пророчество о Машиахе: время Избавления
21.  Пророчество о Машиахе: собирание изгнанников
22.  Ишмаэль против всего мира: трагедия в Мумбаи

издательство "яхад" - ведущая компания по развитию, издательству, маркетингу,
продаже и распространению книг по иудаизму на русском языке.

телефон: 054-4524969 факс:02-5382041 почтовый адрес: издательство "яхад", иерусалим, ул. BUKSHPAN 2
сайт: www.yahad.org директор сайта: р. йосеф демиховский.е-мэйл для связи: yachad8@gmail.com

יחד הוצאה לאור - החברה המרכזית לפיתוח, הוצאה לאור, סחר, שיווק, והפצת ספרי יהדות בשפה הרוסית
טלפון - 054-4524969 פקס - 02-5382041
כתובת : יחד הוצאה לאור רחוב הרב בוקשפן 2 ירושלים (ליד הקניון של רמות ).

www.yahad.org מנהל: ר' יוסי דמיכובסקי. אימיל  yachad8@gmail.com

YACHAD - Central Development Company, publishing, trade, marketing, and distribution of Jewish books in Russian
Fax   - 02-5382041 Phone - 054-4524969    
 Address letters: BUKSHPAN 2  Jerusalem ISRAEL.

дизайн и строительство штибл.ком © All rights resereved to Yahad.org 2004 - 2021