י"א нисан ה'תשפ"ד

Теhилим - Псалмы с транскрипцией и новым русским переводом

Теhилим - Псалмы
с транскрипцией
и новым русским переводом
Малый формат
Новый дизайн с магнитом
Книга псалмов в пяти частях
разделенная соответственно
семи дням недели  и придцати
дням месяца

FREE

Полная стоимость: 139 шек.
Стоимость по скидке: 99 шек.
Цена в долларах: 28 $

Номер по каталогу: 978-0-86639-047-7
ОПИСАНИЕ:

Новое издание. Компактный формат и новый дизайн с магнитом. 
Теhилим c транскрипцией и новым русским переводом. Сефардское произношение.
Книга Псалмов, или Сефер Теhилим на иврите, была написана царем Давидом и состоит из 5 частей. "Моисей дал Израилю Пять Книг Торы, а Давид дал Израилю пять книг Теhилим", – говорит Мидраш.

Сказал рабби Йудан от имени рабби Йеhуды: "Все, что сказано Давидом в его книге – про себя, про всех евреев и про все времена сказано".

Сказал Ребе Цемах Цедек: "Если бы вы знали силу, заключенную в стихах псалмов и их влияние в Высших мирах, вы читали бы их постоянно. Знайте, что слова псалмов разрушают все преграды и восходят выше и выше без помех, и простираются перед Владыкой мира, реализуясь в добре и милосердии".

 

издательство "яхад" - ведущая компания по развитию, издательству, маркетингу,
продаже и распространению книг по иудаизму на русском языке.

телефон: 054-4524969 факс:02-5382041 почтовый адрес: издательство "яхад", иерусалим, ул. Зархи 25  (Рамот гимел)
сайт: www.yahad.org директор сайта: р. йосеф демиховский.е-мэйл для связи: [email protected]

יחד הוצאה לאור - החברה המרכזית לפיתוח, הוצאה לאור, סחר, שיווק, והפצת ספרי יהדות בשפה הרוסית
טלפון - 054-4524969
כתובת : יחד הוצאה לאור רחוב ישראל זרחי 25 ירושלים .

www.yahad.org מנהל: ר' יוסי דמיכובסקי. אימיל  [email protected]

YACHAD - Central Development Company, publishing, trade, marketing, and distribution of Jewish books in Russian
Phone - 054-4524969    
 Address letters: Zarhi 25  Jerusalem ISRAEL.

Заявление о доступности

дизайн и строительство штибл.ком © © All rights resereved to Yahad.org 2004 - 2024