ל' кислев ה'תשפ"ב

Тора о буквах

Тора о буквах
Большой формат
Твердая обложка
Страниц: 175
 

Матитьягу Глазерсон

Полная стоимость: 99 шек.
Стоимость по скидке: 89 шек.

Номер по каталогу: 965-90422-2-1
ОПИСАНИЕ:

Семь разделов этой книги связывают материальность с духовностью. Методы расшифровки слов по Торе позволили с помощью компьютера исследовать множество слов и стихов Торы и обнаружить невидимые «невооруженным глазом» свойства отдельных слов, а также связи между словами и между стихами Торы. На страницах книг Священного Писания рассыпаны бесценные сокровища. Из этой кладези мудрости авторы выбирали знания о буквах и словах, которые лежат в основе нашего Мироздания. Каждая буква – величественный и прекрасный дворец, заключающий в себе концентрацию духовных сил. Настоящая книга написана для людей, знакомых с алфавитом Иврита, с Торой (хотя бы в первом простейшем уровне понимания) и проявляющих интерес к Ее более глубокому изучению.
Настоящая книга написана для людей, знакомых с алфавитом  Иврита, с Торой (хотя бы  в первом простейшем  уровне понимания) и проявляющих интерес к Её более глубокому изучению. Легче эту книгу будет читать тем, кто, пусть даже в малой мере, познакомился с книгами авторов [2-40] , вышедшими в свет ранее. Это объясняется тем, что, дойдя до определённого уровня в своих исследованиях, авторы с достигнутых позиций продолжают (с Б-жьей помощью) настоящей книгой своё погружение в глубины  Торы.   Кроме  того в книге использованы результаты, полученные авторами ранее. Здесь уместно напомнить слова Раби Цадок а-Коэн в «Ресисей лайла» (осколки ночи), где он пишет [41] : «Хотя последние поколения чрезвычайно «низкорослы», тем не менее есть у них преимущество карлика, стоящего на плечах гиганта, ибо доступны им уже все врата понимания, открытые прежними мудрецами, и они занимаются продолжением -пониманием, обновлением и попытками приоткрыть другие врата понимания. Они занимаются глубинами
понимания».


 

издательство "яхад" - ведущая компания по развитию, издательству, маркетингу,
продаже и распространению книг по иудаизму на русском языке.

телефон: 054-4524969 факс:02-5382041 почтовый адрес: издательство "яхад", иерусалим, ул. BUKSHPAN 2
сайт: www.yahad.org директор сайта: р. йосеф демиховский.е-мэйл для связи: yachad8@gmail.com

יחד הוצאה לאור - החברה המרכזית לפיתוח, הוצאה לאור, סחר, שיווק, והפצת ספרי יהדות בשפה הרוסית
טלפון - 054-4524969 פקס - 02-5382041
כתובת : יחד הוצאה לאור רחוב הרב בוקשפן 2 ירושלים (ליד הקניון של רמות ).

www.yahad.org מנהל: ר' יוסי דמיכובסקי. אימיל  yachad8@gmail.com

YACHAD - Central Development Company, publishing, trade, marketing, and distribution of Jewish books in Russian
Fax   - 02-5382041 Phone - 054-4524969    
 Address letters: BUKSHPAN 2  Jerusalem ISRAEL.

дизайн и строительство штибл.ком © All rights resereved to Yahad.org 2004 - 2021