ל' кислев ה'תשפ"ב

Двенадцатый принцип

Двенадцатый принцип
Менахем М Брод
Мягкая обложка
Средний формат
Страниц: 275

Полная стоимость: 80 шек.
Стоимость по скидке: 69 шек.
ОПИСАНИЕ:


Вера в приход Мошиаха является основой иудаизма, одним из тринадцати принципов, на которых зиждется еврейская вера. Каждый сын еврейского народа обязан верить в него и с нетерпением его ожидать. Шесть благословений в центральной молитве «Шмонэ Эсре», повторяемой трижды изо дня в день, посвящены просьбе об Освобождении. Спрашивается, почему тема прихода Мошиаха является столь важной?
 
Казалось бы, приход Мошиаха имеет отношение к тому, что произойдет лишь в будущем. В Торе присутствует множество пророчеств, относящихся к периоду Конца Дней, и в каждое из них мы, безусловно, верим. Вместе с тем, в том, что касается пришествия Мошиаха, от нас требуется вера более глубокая, ежедневное его ожидание, непрекращающаяся молитва, ощущение, что без Мошиаха вся наша жизнь - не жизнь. Но разве в настоящее время еврей не может заниматься изучением Торы и исполнением заповедей, служа своему Создателю? Почему же от него требуется так сильно ожидать приход Мошиаха?

издательство "яхад" - ведущая компания по развитию, издательству, маркетингу,
продаже и распространению книг по иудаизму на русском языке.

телефон: 054-4524969 факс:02-5382041 почтовый адрес: издательство "яхад", иерусалим, ул. BUKSHPAN 2
сайт: www.yahad.org директор сайта: р. йосеф демиховский.е-мэйл для связи: yachad8@gmail.com

יחד הוצאה לאור - החברה המרכזית לפיתוח, הוצאה לאור, סחר, שיווק, והפצת ספרי יהדות בשפה הרוסית
טלפון - 054-4524969 פקס - 02-5382041
כתובת : יחד הוצאה לאור רחוב הרב בוקשפן 2 ירושלים (ליד הקניון של רמות ).

www.yahad.org מנהל: ר' יוסי דמיכובסקי. אימיל  yachad8@gmail.com

YACHAD - Central Development Company, publishing, trade, marketing, and distribution of Jewish books in Russian
Fax   - 02-5382041 Phone - 054-4524969    
 Address letters: BUKSHPAN 2  Jerusalem ISRAEL.

дизайн и строительство штибл.ком © All rights resereved to Yahad.org 2004 - 2021