ל' кислев ה'תשפ"ב

От явного к тайному

От явного к тайному
Большой формат
Твердая обложка
Страниц: 304

Полная стоимость: 99 шек.
Стоимость по скидке: 89 шек.
ОПИСАНИЕ:

Согласно традиции, основанной на видении. Даниэля, время, в которое мы живём, называется царством Эдома. Отличительная особенность этого царства - обман, как преднамеренный, так и неумышленный, вызванный недостоверной информацией. В отношении Торы - это искреннее заблуждение, обусловленное изъяном в понимании. Поверхностное знание - благодатная почва для искреннего заблуждения. При этом основные положения нашего Учения воспринимаются как данность, не вызывающая вопросов. В книге рассматриваются понятия, о которых мы слышим постоянно и к которым привыкли.

Увидеть в известном второй и третий план, соприкоснуться с глубиной Торы - это и есть переход от явного к тайному. В попытке продвинуться в этом направлении в книге широко использованы тексты "Зоар", Талмуда, Мидрашим, комментарии Ари-заля и Рамхаля.


 

издательство "яхад" - ведущая компания по развитию, издательству, маркетингу,
продаже и распространению книг по иудаизму на русском языке.

телефон: 054-4524969 факс:02-5382041 почтовый адрес: издательство "яхад", иерусалим, ул. BUKSHPAN 2
сайт: www.yahad.org директор сайта: р. йосеф демиховский.е-мэйл для связи: yachad8@gmail.com

יחד הוצאה לאור - החברה המרכזית לפיתוח, הוצאה לאור, סחר, שיווק, והפצת ספרי יהדות בשפה הרוסית
טלפון - 054-4524969 פקס - 02-5382041
כתובת : יחד הוצאה לאור רחוב הרב בוקשפן 2 ירושלים (ליד הקניון של רמות ).

www.yahad.org מנהל: ר' יוסי דמיכובסקי. אימיל  yachad8@gmail.com

YACHAD - Central Development Company, publishing, trade, marketing, and distribution of Jewish books in Russian
Fax   - 02-5382041 Phone - 054-4524969    
 Address letters: BUKSHPAN 2  Jerusalem ISRAEL.

дизайн и строительство штибл.ком © All rights resereved to Yahad.org 2004 - 2021