ל' кислев ה'תשפ"ב

За завесой бытия

За завесой бытия
Большой формат
Твердая обложка
Страниц: 410

Полная стоимость: 119 шек.
Стоимость по скидке: 99 шек.
ОПИСАНИЕ:

Жизнь человека наполнена множеством событий. Некоторые из них важны и значимы, другие – не столь существенны, третьи – вовсе мимолётны и проходят, не оставляя никакого следа в его судьбе. Однако за всем происходящим с человеком, как за зримым, так и за скрытым, стоит его внутренний мир: те силы, которыми он наделён. 
Подвержено ли внутреннее устройство человека изменениям? Ясно, что время берёт своё: внутренний мир мальчика не таков, как внутренний мир подростка, а тот, в свою очередь, не похож на внутренний мир юноши и так далее. 
Другой фактор – сами события. Среди них есть те, что определённо влияют на расстановку внутренних сил, в какой-то мере рансформируют качества. И, конечно, нельзя сбрасывать со счетов духовную работу самого человека (в случае, когда она является предметом его заботы). От её успеха или провала во многом зависит, каким человек подойдёт к финалу своего бытия в данном рождении.

издательство "яхад" - ведущая компания по развитию, издательству, маркетингу,
продаже и распространению книг по иудаизму на русском языке.

телефон: 054-4524969 факс:02-5382041 почтовый адрес: издательство "яхад", иерусалим, ул. BUKSHPAN 2
сайт: www.yahad.org директор сайта: р. йосеф демиховский.е-мэйл для связи: yachad8@gmail.com

יחד הוצאה לאור - החברה המרכזית לפיתוח, הוצאה לאור, סחר, שיווק, והפצת ספרי יהדות בשפה הרוסית
טלפון - 054-4524969 פקס - 02-5382041
כתובת : יחד הוצאה לאור רחוב הרב בוקשפן 2 ירושלים (ליד הקניון של רמות ).

www.yahad.org מנהל: ר' יוסי דמיכובסקי. אימיל  yachad8@gmail.com

YACHAD - Central Development Company, publishing, trade, marketing, and distribution of Jewish books in Russian
Fax   - 02-5382041 Phone - 054-4524969    
 Address letters: BUKSHPAN 2  Jerusalem ISRAEL.

дизайн и строительство штибл.ком © All rights resereved to Yahad.org 2004 - 2021