ל' кислев ה'תשפ"ב

Тайны еврейских праздников

Тайны еврейских
праздников
Средний формат
Твердая обложка
Страниц: 192

Полная стоимость: 89 шек.
Стоимость по скидке: 79 шек.

Номер по каталогу: 978-5-93273-490-2
ОПИСАНИЕ:

Книга известного современного каббалиста и популяризатора р. Матитьягу Глазерсона посвящена изложению основ еврейской мистики на основе материала осенних еврейских праздников - Рош га-Шаны (новолетия), Йом-Киппура (Судного дня) и Суккота (праздника Кущей) и их сокровенного смысла. ФРАГМЕНТ ИЗ КНИГИ: 

Раби Хаим Виталь, ученик великого Аризаля, объяснил, что четыре стихии связаны с различными человеческими свойствами. Стихия огня является источником гордыни, стихия воды источником страсти, стихия воздуха источником речи, а стихия земли лени и печали. Прослеживается связь этих стихий с четырьмя царствами, власть которых распространялась на евреев: Вавилоном, Мидией, Грецией и Эдомом. Вавилон, исполненный гордыни, связан со стихией огня. Мидия и Персия, преисполненные страсти и похоти, воплотили стихию воды. Греция, знаменитая своей литературой, связана со стихией воздуха. А Эдом, последнее царство соответствует стихии земли, символизирующей грубую материальность помыслов. Книга Шем Мишмуэль сообщает, что и четыре предмета соответствуют четырем упомянутым царствам, а выполнение заповеди о четырех предметах спасает от зла этих четырех царств. Этрог, связанный со стихией воды, противостоит персидским качествам страсти и похоти, воплотившимся, например, в известном пире Ахашвероша. Лулав, растущий на пальме под знойным солнцем, побеждает вавилонское огненное свойство гордости. Мирт, связанный со стихией воздуха, торжествует над ложными соблазнами греческой мудрости, так как запах его символизирует Тору и святость. Ива, связанная с землей (אדמה), противостоит Эдому (אדום), преодолевая косность материи. Беря в руки лулав и сопутствующие ему предметы, еврей подчиняет четыре первостихии и вооружается против враждебного ему мира.

издательство "яхад" - ведущая компания по развитию, издательству, маркетингу,
продаже и распространению книг по иудаизму на русском языке.

телефон: 054-4524969 факс:02-5382041 почтовый адрес: издательство "яхад", иерусалим, ул. BUKSHPAN 2
сайт: www.yahad.org директор сайта: р. йосеф демиховский.е-мэйл для связи: yachad8@gmail.com

יחד הוצאה לאור - החברה המרכזית לפיתוח, הוצאה לאור, סחר, שיווק, והפצת ספרי יהדות בשפה הרוסית
טלפון - 054-4524969 פקס - 02-5382041
כתובת : יחד הוצאה לאור רחוב הרב בוקשפן 2 ירושלים (ליד הקניון של רמות ).

www.yahad.org מנהל: ר' יוסי דמיכובסקי. אימיל  yachad8@gmail.com

YACHAD - Central Development Company, publishing, trade, marketing, and distribution of Jewish books in Russian
Fax   - 02-5382041 Phone - 054-4524969    
 Address letters: BUKSHPAN 2  Jerusalem ISRAEL.

дизайн и строительство штибл.ком © All rights resereved to Yahad.org 2004 - 2021