י"ז сиван ה'תשפ"ד

Мусар дома учения в Кельме. Том 1

Мусар дома учения
в Кельме. Том 1
Большой формат
Твердая обложка
Страниц: 268

Саба из Кельма

Полная стоимость: 140 шек.
Стоимость по скидке: 129 шек.
Цена в долларах: 36 $
ОПИСАНИЕ:

Мы рады представить Вашему вниманию основополагающую книгу еврейского мировоззрения «Мусар Дома Учения в Кельме», состоящую из рассуждений великого учителя, мудреца Торы – рава Симхи Зисселя Бройде Зива, широко известного в еврейском народе как Саба из Кельма – ближайшего ученика основателя Учения Мусар рава Исраэля Салантера.

Эта книга посвящена изучению сокровенных духовных сил человека, сокровищ его души и возвышенному служению Небесам, приближающему сыновей Израиля к духовному состоянию, в котором Б-г пожелал видеть человека, сотворив его по Своему образу и подобию.

«Мусар Дома Учения в Кельме» – это раскрытие глубочайшей мудрости, помогающей нам исправить себя и связанную с нами часть мира и сделать окружающую нас действительность возвышенной и утонченной.

Каждая мысль этой книги вдохновляет читателя на обретение ясного разума и чистого сердца для неведомого ему прежде восприятия Б-жественного Знания, которое наполнит его душу трепетом перед Небесами и поможет развить в себе возвышенные духовные качества.

На протяжении десятков лет записи великого раввина хранились в запертом сундуке, поскольку духовные наследники мудрости Мусара Дома Учения в Кельме не решались их обнародовать, дабы утонченное знание их учителя не попало в руки недостойных. Доступ к ним был открыт лишь крайне узкому кругу «людей Мусара», которые изучали послания Сабы из Кельма, находя в них неиссякаемый источник мудрости, живительные воды которого воскрешают душу. Лишь много лет спустя ученики Сабы из Кельма смогли принять нелегкое для себя решение опубликовать эти записи, что спасло их от огня катастрофы.

Мы предлагаем Вашему вниманию перевод рассуждений Сабы из Кельма на русский язык и призываем вас приложить силы для их внимательного изучения и отнестись к ним с надлежащим трепетом. 

издательство "яхад" - ведущая компания по развитию, издательству, маркетингу,
продаже и распространению книг по иудаизму на русском языке.

телефон: 054-4524969 факс:02-5382041 почтовый адрес: издательство "яхад", иерусалим, ул. Зархи 25  (Рамот гимел)
сайт: www.yahad.org директор сайта: р. йосеф демиховский.е-мэйл для связи: [email protected]

יחד הוצאה לאור - החברה המרכזית לפיתוח, הוצאה לאור, סחר, שיווק, והפצת ספרי יהדות בשפה הרוסית
טלפון - 054-4524969
כתובת : יחד הוצאה לאור רחוב ישראל זרחי 25 ירושלים .

www.yahad.org מנהל: ר' יוסי דמיכובסקי. אימיל  [email protected]

YACHAD - Central Development Company, publishing, trade, marketing, and distribution of Jewish books in Russian
Phone - 054-4524969    
 Address letters: Zarhi 25  Jerusalem ISRAEL.

Заявление о доступности

дизайн и строительство штибл.ком © © All rights resereved to Yahad.org 2004 - 2024