ב' кислев ה'תשפ"ג

Молитвенник Тегилат Гашем

Молитвенник Тегилат Гашем
Хвала Всевышнему 
с Псалмами

Твердый переплет                       

אזל זמנית מהמלאי

Полная стоимость: 180 шек.
Стоимость по скидке: 139 шек.
Цена в долларах: 40 $
ОПИСАНИЕ:

Сидур Теѓилат Ѓашем снабжен множеством ѓалахических указаний и содержит описание обычаев, касающихся молитв и ритуалов, которых придерживался последний Любавичский Ребе.
Вторая часть книги — «Теѓилим» дается в переводе, отличающемся от перевода псалмов, приводимых в сидуре, поскольку «Псалмы» как целое воспринимаются несколько иначе, чем псалмы, включенные в литургию. Царь Давид молился о том, чтобы в синагогах произносились его псалмы, ибо нет ничего важнее «Теѓилим», помогающих молитве вознестись к небесам с миром.
Переводчики и научный редактор, работая над новым переводом сидура с «Теѓилим», стремились сохранить близость текстов к оригиналу, их стройность и музыкальность, и вместе с тем сделать их доступными русскоязычным молящимся.

издательство "яхад" - ведущая компания по развитию, издательству, маркетингу,
продаже и распространению книг по иудаизму на русском языке.

телефон: 054-4524969 факс:02-5382041 почтовый адрес: издательство "яхад", иерусалим, ул. Зархи 25  (Рамот гимел) сайт: www.yahad.org директор сайта: р. йосеф демиховский.е-мэйл для связи: yachad8@gmail.com

יחד הוצאה לאור - החברה המרכזית לפיתוח, הוצאה לאור, סחר, שיווק, והפצת ספרי יהדות בשפה הרוסית
טלפון - 054-4524969 פקס - 02-5382041
כתובת : יחד הוצאה לאור רחוב ישראל זרחי 25 ירושלים .

www.yahad.org מנהל: ר' יוסי דמיכובסקי. אימיל  yachad8@gmail.com

YACHAD - Central Development Company, publishing, trade, marketing, and distribution of Jewish books in Russian
Fax   - 02-5382041 Phone - 054-4524969    
 Address letters: Zarhi 25  Jerusalem ISRAEL.

дизайн и строительство штибл.ком © © All rights resereved to Yahad.org 2004 - 2023