י"א сиван ה'תשפ"ד

Дерех твунот. Путь понимания

Дерех твунот. Путь понимания
РАМХАЛЬ
Твёрдая обложка
Большой формат
Страниц:123
 

Рабейну Моше-Хаим Луцатто

Полная стоимость: 149 шек.
Стоимость по скидке: 129 шек.
Цена в долларах: 36 $
Описание:

Эта книга - сборник, центральное место которого занимает перевод малоизвестного труда великого Рабейну Моше Хаима Луцатто — «Дерех Твуна» («Путь понимания»). В этом труде автор — известный каббалист, знаток глубочайших тайн Торы и учитель мусара, открывается читателю в новом свете. Дело в том, что «Дерех Твуна», это книга об изучении Геморы, точнее, о методах ее изучения. Можно сказать, что в ней Рамхаль систематизировал основные принципы логики и риторики, снабдив их конкретными примерами из Талмуда. Обилие этих примеров делает книгу непростой для восприятия неподготовленным читателем, но с другой стороны, вдумчивая работа над ней может существенно помочь тому, кто стремится прикоснуться к изучению Талмуда или уже изучает его, и хотел бы приобрести большую систематичность в этом нелёгком деле. Мы постарались разъяснить всё, что нуждалось в подробном истолковании, стараясь не перегружать перевод необязательной для понимания идей автора информацией. Насколько мы преуспели в этом нелёгком деле, может решить только серьёзный читатель, а мы в свою очередь будем рады получить любые замечания и подсказки, которые нам помогут в нашей будущей работе.


издательство "яхад" - ведущая компания по развитию, издательству, маркетингу,
продаже и распространению книг по иудаизму на русском языке.

телефон: 054-4524969 факс:02-5382041 почтовый адрес: издательство "яхад", иерусалим, ул. Зархи 25  (Рамот гимел)
сайт: www.yahad.org директор сайта: р. йосеф демиховский.е-мэйл для связи: [email protected]

יחד הוצאה לאור - החברה המרכזית לפיתוח, הוצאה לאור, סחר, שיווק, והפצת ספרי יהדות בשפה הרוסית
טלפון - 054-4524969
כתובת : יחד הוצאה לאור רחוב ישראל זרחי 25 ירושלים .

www.yahad.org מנהל: ר' יוסי דמיכובסקי. אימיל  [email protected]

YACHAD - Central Development Company, publishing, trade, marketing, and distribution of Jewish books in Russian
Phone - 054-4524969    
 Address letters: Zarhi 25  Jerusalem ISRAEL.

Заявление о доступности

дизайн и строительство штибл.ком © © All rights resereved to Yahad.org 2004 - 2024