י"א тамуз ה'תשפ"א
 

Словарь Русский - Иврит‚ Иврит - Русский

Словарь
Русский - Иврит
Иврит - Русский
Малый формат
Твердая обложка
Страниц: 355
 

Полная стоимость: 99 шек.
Стоимость по скидке: 89 шек.
ОПИСАНИЕ:

Карманный русско-ивритский и ивритско-русский словарь содержит в обеих частях около 12 тысяч слов. Он включает опти­мальный словарный запас, необходимый для работы с текстами в ульпанах, для общения и самостоятельных занятий ивритом. В словарь включено большое количество широко распро­странённых словосочетаний и готовых фраз; некоторые слова, в особенности глаголы, со­провождены примерами.

издательство "яхад" - ведущая компания по развитию, издательству, маркетингу,
продаже и распространению книг по иудаизму на русском языке.

телефон: 054-4524969 факс:02-5382041 почтовый адрес: издательство "яхад", иерусалим, ул. BUKSHPAN 2
сайт: www.yahad.org директор сайта: р. йосеф демиховский.е-мэйл для связи: yachad8@gmail.com

יחד הוצאה לאור - החברה המרכזית לפיתוח, הוצאה לאור, סחר, שיווק, והפצת ספרי יהדות בשפה הרוסית
טלפון - 054-4524969 פקס - 02-5382041
כתובת : יחד הוצאה לאור רחוב הרב בוקשפן 2 ירושלים (ליד הקניון של רמות ).

www.yahad.org מנהל: ר' יוסי דמיכובסקי. אימיל  yachad8@gmail.com

YACHAD - Central Development Company, publishing, trade, marketing, and distribution of Jewish books in Russian
Fax   - 02-5382041 Phone - 054-4524969    
 Address letters: BUKSHPAN 2  Jerusalem ISRAEL.

дизайн и строительство штибл.ком © All rights resereved to Yahad.org 2004 - 2021