י"א тамуз ה'תשפ"א
 

מילון עברוס - "Новейший Иврит-Русский словарь "Иврус

מילון עברוס
Новейший
Иврит-Русский словарь 

Большой формат

Обложка: твердая

Формат: 17x5x25

Страниц: 768

 

Полная стоимость: 219 шек.
Стоимость по скидке: 169 шек.
ОПИСАНИЕ:

В данный словарь включены, помимо слов разговорного языка и периодики, а также наиболее употребительных терминов из области биологии, техники, медицины, спорта, масса слов и выражений, употребляемых в литературной речи, в том числе apxaизмы, устаревшие слова, которые встречаются в книгах, а также слова сленга, даже вульгаризмы и бранные слова, с которыми тоже приходится сталкиваться как в живой речи, так и в литературе. Из географических названий отобраны названия континентов, стран, столиц и некоторых крупных городов, гор, рек, морей. Включено также некоторое количество часто встречающихся имён собственных (ряд библейских имён, а также имена исторические, мифологические и литературные, вроде Александра Македонского, Зевса и Золушки).

издательство "яхад" - ведущая компания по развитию, издательству, маркетингу,
продаже и распространению книг по иудаизму на русском языке.

телефон: 054-4524969 факс:02-5382041 почтовый адрес: издательство "яхад", иерусалим, ул. BUKSHPAN 2
сайт: www.yahad.org директор сайта: р. йосеф демиховский.е-мэйл для связи: yachad8@gmail.com

יחד הוצאה לאור - החברה המרכזית לפיתוח, הוצאה לאור, סחר, שיווק, והפצת ספרי יהדות בשפה הרוסית
טלפון - 054-4524969 פקס - 02-5382041
כתובת : יחד הוצאה לאור רחוב הרב בוקשפן 2 ירושלים (ליד הקניון של רמות ).

www.yahad.org מנהל: ר' יוסי דמיכובסקי. אימיל  yachad8@gmail.com

YACHAD - Central Development Company, publishing, trade, marketing, and distribution of Jewish books in Russian
Fax   - 02-5382041 Phone - 054-4524969    
 Address letters: BUKSHPAN 2  Jerusalem ISRAEL.

дизайн и строительство штибл.ком © All rights resereved to Yahad.org 2004 - 2021