י"ז сиван ה'תשפ"ד

Словарь Русский - Иврит‚ Иврит - Русский

Словарь
Русский - Иврит
Иврит - Русский
Малый формат
Твердая обложка
Страниц: 355
 

Полная стоимость: 99 шек.
Стоимость по скидке: 89 шек.
Цена в долларах: 25 $
ОПИСАНИЕ:

Карманный русско-ивритский и ивритско-русский словарь содержит в обеих частях около 12 тысяч слов. Он включает опти­мальный словарный запас, необходимый для работы с текстами в ульпанах, для общения и самостоятельных занятий ивритом. В словарь включено большое количество широко распро­странённых словосочетаний и готовых фраз; некоторые слова, в особенности глаголы, со­провождены примерами.

издательство "яхад" - ведущая компания по развитию, издательству, маркетингу,
продаже и распространению книг по иудаизму на русском языке.

телефон: 054-4524969 факс:02-5382041 почтовый адрес: издательство "яхад", иерусалим, ул. Зархи 25  (Рамот гимел)
сайт: www.yahad.org директор сайта: р. йосеф демиховский.е-мэйл для связи: [email protected]

יחד הוצאה לאור - החברה המרכזית לפיתוח, הוצאה לאור, סחר, שיווק, והפצת ספרי יהדות בשפה הרוסית
טלפון - 054-4524969
כתובת : יחד הוצאה לאור רחוב ישראל זרחי 25 ירושלים .

www.yahad.org מנהל: ר' יוסי דמיכובסקי. אימיל  [email protected]

YACHAD - Central Development Company, publishing, trade, marketing, and distribution of Jewish books in Russian
Phone - 054-4524969    
 Address letters: Zarhi 25  Jerusalem ISRAEL.

Заявление о доступности

дизайн и строительство штибл.ком © © All rights resereved to Yahad.org 2004 - 2024