י"א сиван ה'תשפ"ד

Медицинский словарь‚ разговорник

Медицинский словарь
разговорник
Средний формат
Мягкая обложка
Страниц: 333

Полная стоимость: 65 шек.
Стоимость по скидке: 55 шек.
Цена в долларах: 16 $

Номер по каталогу: 978-594-467-097-7
ОПИСАНИЕ:

Издательство "Исрадон" представляет своим читателям очередную книгу серии "Иврит в кармане". На ЭТОТ раз - ЭТО "Медицинский русский-иврит,   иврит-русский   словарь-разговорник".

Данный словарь ценен тем, что рассчитан не только на специалистов, но в первую очередь на широкий круг людей, которым может понадобиться медицинская лексика. Поэтому рядом с медицинской терминологией даны слова и словосочетания, необходимые неспециалисту на случай, если ему необходимо воспользоваться услугами врача общей практики или врача-специалиста, на случай, если он приобретает в аптеке какой-либо лекарственный препарат или обращается за скорой медицинской помощью.

Все слова в словаре даны в алфавитном порядке. Слова на иврите сопровождены русской транскрипцией, в которой проставлены ударения. Словарь включает также Разговорную часть, разделенную тематически по видам заболеваний.

Мы надеемся, что данное издание окажется полезным в тех случаях, когда Вы будете вынуждены им воспользоваться.


издательство "яхад" - ведущая компания по развитию, издательству, маркетингу,
продаже и распространению книг по иудаизму на русском языке.

телефон: 054-4524969 факс:02-5382041 почтовый адрес: издательство "яхад", иерусалим, ул. Зархи 25  (Рамот гимел)
сайт: www.yahad.org директор сайта: р. йосеф демиховский.е-мэйл для связи: [email protected]

יחד הוצאה לאור - החברה המרכזית לפיתוח, הוצאה לאור, סחר, שיווק, והפצת ספרי יהדות בשפה הרוסית
טלפון - 054-4524969
כתובת : יחד הוצאה לאור רחוב ישראל זרחי 25 ירושלים .

www.yahad.org מנהל: ר' יוסי דמיכובסקי. אימיל  [email protected]

YACHAD - Central Development Company, publishing, trade, marketing, and distribution of Jewish books in Russian
Phone - 054-4524969    
 Address letters: Zarhi 25  Jerusalem ISRAEL.

Заявление о доступности

дизайн и строительство штибл.ком © © All rights resereved to Yahad.org 2004 - 2024