י"א тамуз ה'תשפ"א
 

שיחון. עברית מדוברת - Сихон. Разговорный иврит

Сихон. Разговорный иврит
Средний формат
Мягкая обложка
Страниц: 304

Полная стоимость: 68 шек.
Стоимость по скидке: 58 шек.

Номер по каталогу: 965-7083-02-8
ОПИСАНИЕ:

"Сихон" выходит за рамки обычных разговорников. Он представляет собой новое дополнительное средство изучения языка иврит...

„Очень удачным представляется принцип подачи материала в "Сихоне": почти без изложения правил грамматики автору удается познакомить читателя с изменением имен, употреблением большинства служебных слов, образованием различных форм числительных, и - что наиболее важно в языке иврит - спряжением глаголов. Что касается глаголов, то помещение их в разговорнике в сочетании с местоимениями и существительными, часто употребляемыми с тем или иным глаголом, сильно облегчает пользование пособием. Очень удобно также приведение ряда однокоренных конкретному глаголу слов, как и устойчивых словосочетаний, в состав которых данный глагол входит. Этот принцип - подача лексического материала в типичном контексте - является большим достоинством издания."


 

издательство "яхад" - ведущая компания по развитию, издательству, маркетингу,
продаже и распространению книг по иудаизму на русском языке.

телефон: 054-4524969 факс:02-5382041 почтовый адрес: издательство "яхад", иерусалим, ул. BUKSHPAN 2
сайт: www.yahad.org директор сайта: р. йосеф демиховский.е-мэйл для связи: yachad8@gmail.com

יחד הוצאה לאור - החברה המרכזית לפיתוח, הוצאה לאור, סחר, שיווק, והפצת ספרי יהדות בשפה הרוסית
טלפון - 054-4524969 פקס - 02-5382041
כתובת : יחד הוצאה לאור רחוב הרב בוקשפן 2 ירושלים (ליד הקניון של רמות ).

www.yahad.org מנהל: ר' יוסי דמיכובסקי. אימיל  yachad8@gmail.com

YACHAD - Central Development Company, publishing, trade, marketing, and distribution of Jewish books in Russian
Fax   - 02-5382041 Phone - 054-4524969    
 Address letters: BUKSHPAN 2  Jerusalem ISRAEL.

дизайн и строительство штибл.ком © All rights resereved to Yahad.org 2004 - 2021