י"א сиван ה'תשפ"ד

שיחון. עברית מדוברת - Сихон. Разговорный иврит

Сихон. Разговорный иврит
Средний формат
Мягкая обложка
Страниц: 304

Полная стоимость: 68 шек.
Стоимость по скидке: 58 шек.
Цена в долларах: 16 $

Номер по каталогу: 965-7083-02-8
ОПИСАНИЕ:

"Сихон" выходит за рамки обычных разговорников. Он представляет собой новое дополнительное средство изучения языка иврит...

„Очень удачным представляется принцип подачи материала в "Сихоне": почти без изложения правил грамматики автору удается познакомить читателя с изменением имен, употреблением большинства служебных слов, образованием различных форм числительных, и - что наиболее важно в языке иврит - спряжением глаголов. Что касается глаголов, то помещение их в разговорнике в сочетании с местоимениями и существительными, часто употребляемыми с тем или иным глаголом, сильно облегчает пользование пособием. Очень удобно также приведение ряда однокоренных конкретному глаголу слов, как и устойчивых словосочетаний, в состав которых данный глагол входит. Этот принцип - подача лексического материала в типичном контексте - является большим достоинством издания."


 

издательство "яхад" - ведущая компания по развитию, издательству, маркетингу,
продаже и распространению книг по иудаизму на русском языке.

телефон: 054-4524969 факс:02-5382041 почтовый адрес: издательство "яхад", иерусалим, ул. Зархи 25  (Рамот гимел)
сайт: www.yahad.org директор сайта: р. йосеф демиховский.е-мэйл для связи: [email protected]

יחד הוצאה לאור - החברה המרכזית לפיתוח, הוצאה לאור, סחר, שיווק, והפצת ספרי יהדות בשפה הרוסית
טלפון - 054-4524969
כתובת : יחד הוצאה לאור רחוב ישראל זרחי 25 ירושלים .

www.yahad.org מנהל: ר' יוסי דמיכובסקי. אימיל  [email protected]

YACHAD - Central Development Company, publishing, trade, marketing, and distribution of Jewish books in Russian
Phone - 054-4524969    
 Address letters: Zarhi 25  Jerusalem ISRAEL.

Заявление о доступности

дизайн и строительство штибл.ком © © All rights resereved to Yahad.org 2004 - 2024