י"א сиван ה'תשפ"ד

שעת העברית. לימוד עברית לדוברי רוסית. חלק א - Шэат Иврит. Учебник для русскоговорящих. Часть 1

שעת העברית
לימוד עברית לדוברי רוסית
חלק א
Шэат Иврит
Учебник для
русскоговорящих 
Часть 1
Большой формат
Мягкая обложка
Страниц: 212
 

Полная стоимость: 100 шек.
Стоимость по скидке: 85 шек.
Цена в долларах: 24 $
ОПИСАНИЕ:

Учебник для говорящих по русски При отборе материала, который расположен в систематическом порядке от простого к более сложному, мы руководствовались наиболее характерными чертами современного иврита.

Книга состоит из 18 уроков, которые построены по единому принципу:
1. В начале каждого урока помещены новые слова и словосочетания с переводом на русский язык. Слова размещены в алфавитном порядке и распределены по частям речи и другим категориям.
2. В каждом уроке даются тексты или диалоги, в которых отражаются различные ситуации в жизни израильской семьи. Например: встреча семьи Тирош с репатри-антами из СССР. В тексте употребляются обороты, характерные для разговорного иврита.
Каждый текст сопровождается упражнениями, закривляющими новый лексический и грамматический материал.
3. В каждом уроке помещены речевые модели, которые выделяются шрифтом Объяснения грамматического материала и задания к типовым упражнениям сопро-вождаются переводом на русский язык.
4.  В конце ряда уроков имеются задания для перевода с русскою на иврит отдельных предложений или текстов, чтобы ученики могли применить и проверить свои знания нового или предыдущего материала.
5.  В конце книги даны ответы (ключи) ко всем упражнениям пособия, так что ученики имеют возможность проверить самостоятельную работу.

Тексты и упражнения сопровождаются иллюстрациями, которые семантизируют изучаемый материал, их можно использовать также для развития устной речи и для письма.
Учебник базируется на материале сопоставительного анализа русского языка и иврита, сделанного доктором Б.Подольским из Тель-Авивского университета. В объяснениях грамматического материала и упражнениях приняты во внимание специфические трудности иврита для русскоговорящих. 

издательство "яхад" - ведущая компания по развитию, издательству, маркетингу,
продаже и распространению книг по иудаизму на русском языке.

телефон: 054-4524969 факс:02-5382041 почтовый адрес: издательство "яхад", иерусалим, ул. Зархи 25  (Рамот гимел)
сайт: www.yahad.org директор сайта: р. йосеф демиховский.е-мэйл для связи: [email protected]

יחד הוצאה לאור - החברה המרכזית לפיתוח, הוצאה לאור, סחר, שיווק, והפצת ספרי יהדות בשפה הרוסית
טלפון - 054-4524969
כתובת : יחד הוצאה לאור רחוב ישראל זרחי 25 ירושלים .

www.yahad.org מנהל: ר' יוסי דמיכובסקי. אימיל  [email protected]

YACHAD - Central Development Company, publishing, trade, marketing, and distribution of Jewish books in Russian
Phone - 054-4524969    
 Address letters: Zarhi 25  Jerusalem ISRAEL.

Заявление о доступности

дизайн и строительство штибл.ком © © All rights resereved to Yahad.org 2004 - 2024