י"א сиван ה'תשפ"ד

משכילון - Маскилон 1 Корневой Иврит-англо-русский словарь

משכילון I
מילון עברי-אנגלי-רוסי
Маскилон 1
Корневой Иврит
англо-русский словарь
Большой формат
Твердая обложка
Страниц: 562

Полная стоимость: 189 шек.
Стоимость по скидке: 139 шек.
Цена в долларах: 39 $

Номер по каталогу: 965-229-238-9
ОПИСАНИЕ:

СЛОВАРЬ ГЛАГОЛЬНЫХ КОРНЕЙ В ИВРИТЕ (иврит - англо - русский) Кроме обычной задачи поиска значений незнакомых слов, настоящийсловарь выполняет еще несколько важных задач. Первая из них - помощь в углубленном изучении иврита на базе детального ознакомления с его глагольной системой, которая, как и в любом другом языке, является наиболее сложной для усвоения. Следующая задача, поставленная авторами, - помочь визучении ивритского словообразования. И третья - подробное освещение спряжений разных типов глаголов.
В словаре собрано 1640 глагольных корней, которые представляются важными для современного иврита.


 

издательство "яхад" - ведущая компания по развитию, издательству, маркетингу,
продаже и распространению книг по иудаизму на русском языке.

телефон: 054-4524969 факс:02-5382041 почтовый адрес: издательство "яхад", иерусалим, ул. Зархи 25  (Рамот гимел)
сайт: www.yahad.org директор сайта: р. йосеф демиховский.е-мэйл для связи: [email protected]

יחד הוצאה לאור - החברה המרכזית לפיתוח, הוצאה לאור, סחר, שיווק, והפצת ספרי יהדות בשפה הרוסית
טלפון - 054-4524969
כתובת : יחד הוצאה לאור רחוב ישראל זרחי 25 ירושלים .

www.yahad.org מנהל: ר' יוסי דמיכובסקי. אימיל  [email protected]

YACHAD - Central Development Company, publishing, trade, marketing, and distribution of Jewish books in Russian
Phone - 054-4524969    
 Address letters: Zarhi 25  Jerusalem ISRAEL.

Заявление о доступности

дизайн и строительство штибл.ком © © All rights resereved to Yahad.org 2004 - 2024