י"א сиван ה'תשפ"ד

עברית קלה עם מרי לויט - Легкий иврит с Мэри Левит

עברית קלה עם מרי לויט
Легкий иврит с Мэри Левит
750 предложений
включающие самые
употребляемые слова и
словосочетания иврита
Средний формат
Мягкая обложка
Страниц: 255

Полная стоимость: 99 шек.
Стоимость по скидке: 79 шек.
Цена в долларах: 22 $
ОПИСАНИЕ:

По-разному пытаются люди изучать иностранный язык. По-разному пытаются учителя обучить людей иностранному языку.

Существует несколько теорий изучения языка. Можно, например, полагать, что все изначально более-менее знакомо. Стоит только начать переводить, и неясности сами собой устраняются. Другая теория объясняет, что человек тем лучше будет учить иностранный язык, чем больше значения для него тот будет иметь. По этой теории язык следует заучивать блоками слов, фразами. Существует также и хорошо зарекомендовавший себя метод ассоциаций. Людям с развитым ассоциативным мышлением этот метод помогает освоить новый язык очень быстро. Наконец, можно начать изучение с попытки понять логику иностранного языка. Оказывается, что понять логику незнакомого иврита можно через логику знакомого и родного русского языка.

В этой книге я не придерживалась одной теории. Наоборот, я пыталась использовать несколько подходов совокупно, чтобы сделать иврит понятным и легко запоминающимся. Я попыталась сделать иврит легким. Вперед, Друзья!

Ломдим иврит с Мэри Левит!


издательство "яхад" - ведущая компания по развитию, издательству, маркетингу,
продаже и распространению книг по иудаизму на русском языке.

телефон: 054-4524969 факс:02-5382041 почтовый адрес: издательство "яхад", иерусалим, ул. Зархи 25  (Рамот гимел)
сайт: www.yahad.org директор сайта: р. йосеф демиховский.е-мэйл для связи: [email protected]

יחד הוצאה לאור - החברה המרכזית לפיתוח, הוצאה לאור, סחר, שיווק, והפצת ספרי יהדות בשפה הרוסית
טלפון - 054-4524969
כתובת : יחד הוצאה לאור רחוב ישראל זרחי 25 ירושלים .

www.yahad.org מנהל: ר' יוסי דמיכובסקי. אימיל  [email protected]

YACHAD - Central Development Company, publishing, trade, marketing, and distribution of Jewish books in Russian
Phone - 054-4524969    
 Address letters: Zarhi 25  Jerusalem ISRAEL.

Заявление о доступности

дизайн и строительство штибл.ком © © All rights resereved to Yahad.org 2004 - 2024