ב' кислев ה'תשפ"ג

Всем своим своим. Молитва Амида

Всем своим своим
Молитва Амида
Большой формат
Твердая обложка
Страниц: 289

Полная стоимость: 99 шек.
Стоимость по скидке: 79 шек.
Цена в долларах: 23 $
ОПИСАНИЕ:

"...Творец, благословенно Его Имя, желает, чтобы благо для Его творений умножалось на протяжении всей их жизни, и поэтому установил им это служение ежедневно, чтобы через него изливалось на них изобилие успеха и благословения..." (Рамхаль, Путь Творца, часть 4, глава 5 "О молитве") 
Как добиться того, чтобы это служение", то есть молитва, соответствовало замыслу Творца, было желанно Ему и достигало тех целей, которые сформулировал Рамхаль?
Книга обращается к тем, кто не удовлетворён ежедневным автоматическим повторением слов благословений, составляющих молитву, но хочет и готов приложить усилия для того, чтобы молитва заняла в его жизни достойное место, стала глубоким духовным переживанием и была принята Всевышним. 

издательство "яхад" - ведущая компания по развитию, издательству, маркетингу,
продаже и распространению книг по иудаизму на русском языке.

телефон: 054-4524969 факс:02-5382041 почтовый адрес: издательство "яхад", иерусалим, ул. Зархи 25  (Рамот гимел) сайт: www.yahad.org директор сайта: р. йосеф демиховский.е-мэйл для связи: yachad8@gmail.com

יחד הוצאה לאור - החברה המרכזית לפיתוח, הוצאה לאור, סחר, שיווק, והפצת ספרי יהדות בשפה הרוסית
טלפון - 054-4524969 פקס - 02-5382041
כתובת : יחד הוצאה לאור רחוב ישראל זרחי 25 ירושלים .

www.yahad.org מנהל: ר' יוסי דמיכובסקי. אימיל  yachad8@gmail.com

YACHAD - Central Development Company, publishing, trade, marketing, and distribution of Jewish books in Russian
Fax   - 02-5382041 Phone - 054-4524969    
 Address letters: Zarhi 25  Jerusalem ISRAEL.

дизайн и строительство штибл.ком © © All rights resereved to Yahad.org 2004 - 2023