ל' кислев ה'תשפ"ב

Плененный ребенок

Плененный ребенок
Кармела Райз
Повесть
Средний формат
Мягкая обложка
Страниц: 219

Полная стоимость: 69 шек.
Стоимость по скидке: 59 шек.
ОПИСАНИЕ:

Повесть о еврейском мальчике, прошедшем немецкий концлагерь, детдом на Украине. Он чудом возвращается в свою семью, тайно соблюдающую законы Торы. На его жизненном пути эпидемия чумы, похищение бендеровцами, Чернобыль, и другие невероятные испытания. Это волнующий рассказ бывшего "советского" еврея, необъяснимым с точки зрения естественных законов, образом пришедшего к своим корням.


 

издательство "яхад" - ведущая компания по развитию, издательству, маркетингу,
продаже и распространению книг по иудаизму на русском языке.

телефон: 054-4524969 факс:02-5382041 почтовый адрес: издательство "яхад", иерусалим, ул. BUKSHPAN 2
сайт: www.yahad.org директор сайта: р. йосеф демиховский.е-мэйл для связи: yachad8@gmail.com

יחד הוצאה לאור - החברה המרכזית לפיתוח, הוצאה לאור, סחר, שיווק, והפצת ספרי יהדות בשפה הרוסית
טלפון - 054-4524969 פקס - 02-5382041
כתובת : יחד הוצאה לאור רחוב הרב בוקשפן 2 ירושלים (ליד הקניון של רמות ).

www.yahad.org מנהל: ר' יוסי דמיכובסקי. אימיל  yachad8@gmail.com

YACHAD - Central Development Company, publishing, trade, marketing, and distribution of Jewish books in Russian
Fax   - 02-5382041 Phone - 054-4524969    
 Address letters: BUKSHPAN 2  Jerusalem ISRAEL.

дизайн и строительство штибл.ком © All rights resereved to Yahad.org 2004 - 2021