י"ז сиван ה'תשפ"ד

Предания из глубин веков. Истории и причти из наследия мудрецов

Предания из глубин веков
Истории и причти
из наследия мудрецов
Большой формат
Твердая обложка
Страниц: 322

Полная стоимость: 123 шек.
Стоимость по скидке: 99 шек.
Цена в долларах: 28 $
ОПИСАНИЕ:

Истории и притчи из наследия мудрецов. 

Истории, рассказанные в этой книге, вводят нас в чудесный мир величественных образов людей, всегда служивших примером для подражания.

Здесь собраны предания светочей сефарадского еврейства, знатоков Торы всех поколений и всех общин: от Марокко в западном краю до Персии и Курдистана на далеком востоке, от Косты и Салоников на севере до Йемена и Эдена в южных краях.

Это захватывающие, необыкновенные истории, происшедшие в закоулках «млаха» и в залах Домов Учения, на просторах Аравийской пустыни и во дворцах султанов и шахов, имамов и баев; рассказы, передававшиеся от отца к сыну, от учителя к ученику, из поколения в поколение для наставления и во исполнение сказанного: «Помни прежние дни, вдумайся в годы всех поколений».

Собранные здесь удивительные предания рассказаны живым и образным языком, сохранившим аромат выдержанного вина в новом кувшине. Захватывающее повествование и поучительная мораль отличают эти истории, укрепляющие веру и сохраняющие наследие мудрецов, отражающие то, о чем сказали наши учителя: «Деяния праведников приносят плоды». 

В книгу входят избранные рассказы из составленного равом Шаломом Меиром Валахом трехтомного сборника «אבותינו ספרו לנו» («Наши отцы рассказывали нам»): первый том «הגדה של פסח» («Пасхальная агада»), второй том «זמירות שבת וברכת המזון» («Субботние песни и «Биркат hамазон»), третий том «סליחות ועשרת ימי תשובה» («Слихот и десять дней раскаяния»).


 

издательство "яхад" - ведущая компания по развитию, издательству, маркетингу,
продаже и распространению книг по иудаизму на русском языке.

телефон: 054-4524969 факс:02-5382041 почтовый адрес: издательство "яхад", иерусалим, ул. Зархи 25  (Рамот гимел)
сайт: www.yahad.org директор сайта: р. йосеф демиховский.е-мэйл для связи: [email protected]

יחד הוצאה לאור - החברה המרכזית לפיתוח, הוצאה לאור, סחר, שיווק, והפצת ספרי יהדות בשפה הרוסית
טלפון - 054-4524969
כתובת : יחד הוצאה לאור רחוב ישראל זרחי 25 ירושלים .

www.yahad.org מנהל: ר' יוסי דמיכובסקי. אימיל  [email protected]

YACHAD - Central Development Company, publishing, trade, marketing, and distribution of Jewish books in Russian
Phone - 054-4524969    
 Address letters: Zarhi 25  Jerusalem ISRAEL.

Заявление о доступности

дизайн и строительство штибл.ком © © All rights resereved to Yahad.org 2004 - 2024