י"א сиван ה'תשפ"ד

Всего одно слово

Всего одно слово
Рассказы о еврейских мудрецах
притчи и увлекательные истории
посвященные силе одного слова - Амен
Большой формат
Твердая обложка
Страниц: 188

Полная стоимость: 96 шек.
Стоимость по скидке: 85 шек.
Цена в долларах: 24 $
ОПИСАНИЕ:

Все эти волнующие истории объединяет общая тема: сила одного короткого слова - Амен. Одно это слово, произнесенное с подлинной  каваной, способно отворить все врата Небес. Это слово способно отменить суровый приговор. Это слово способно открыть источники благословения и успеха.

Семьдесят пять захватывающих историй, посвященных великим мудрецам Торы и простым евреям, переносят нас из века в век, с одного континента на другой, связывают настоящее с прошлым и прошлое - с современностью.

Эта книга, изданная на английском языке, в течение года стала бестселлером. К сегодняшнему дню она уже выдержала десять изданий и переведена на четыре языка. Десятки и сотни тысяч читателей во всем мире открыли для себя, что одно слово, Амен, наделено силой, которая  может  изменить  их  жизнь.


 

издательство "яхад" - ведущая компания по развитию, издательству, маркетингу,
продаже и распространению книг по иудаизму на русском языке.

телефон: 054-4524969 факс:02-5382041 почтовый адрес: издательство "яхад", иерусалим, ул. Зархи 25  (Рамот гимел)
сайт: www.yahad.org директор сайта: р. йосеф демиховский.е-мэйл для связи: [email protected]

יחד הוצאה לאור - החברה המרכזית לפיתוח, הוצאה לאור, סחר, שיווק, והפצת ספרי יהדות בשפה הרוסית
טלפון - 054-4524969
כתובת : יחד הוצאה לאור רחוב ישראל זרחי 25 ירושלים .

www.yahad.org מנהל: ר' יוסי דמיכובסקי. אימיל  [email protected]

YACHAD - Central Development Company, publishing, trade, marketing, and distribution of Jewish books in Russian
Phone - 054-4524969    
 Address letters: Zarhi 25  Jerusalem ISRAEL.

Заявление о доступности

дизайн и строительство штибл.ком © © All rights resereved to Yahad.org 2004 - 2024