י"ז сиван ה'תשפ"ד

Беседы об этике

Беседы об этике
Средний формат
Мягкая обложка
Страниц: 54

Р. Хаим Шмулевич

Полная стоимость: 30 шек.
Стоимость по скидке: 25 шек.
Цена в долларах: 7 $
ОПИСАНИЕ:

Несколько бесед одного из выдающихся раввинов нашего поколения, возглавлявшего знаменитую ешиву Мир. Его беседы об этике снискали всемирную популярность среди еврейской аудитории.

На иврите эти беседы называются "СИХОТ МУСАР" "Беседы об этике и морали". Перед вами — первая попытка перевода этих бесед на русский язык. В шкале еврейских ценностей такие понятия как мораль, этика и нравственность имеют определяющее значение. Вот почему в вопросах воспитания юношества наши учителя и раввины уделяют этим вопросам так много внимания.

Авторы надеются, что предлагаемый перевод заинтересует читателя и послужит стимулирующим фактором для самостоятельного (или с помощью учителя) изучения "СИХОТ МУСАР" рабби Шмулевича в подлиннике. Известно, что многие молодые люди сделали свои первые шаги в иудаизме с изучения этих бесед.​


 

издательство "яхад" - ведущая компания по развитию, издательству, маркетингу,
продаже и распространению книг по иудаизму на русском языке.

телефон: 054-4524969 факс:02-5382041 почтовый адрес: издательство "яхад", иерусалим, ул. Зархи 25  (Рамот гимел)
сайт: www.yahad.org директор сайта: р. йосеф демиховский.е-мэйл для связи: [email protected]

יחד הוצאה לאור - החברה המרכזית לפיתוח, הוצאה לאור, סחר, שיווק, והפצת ספרי יהדות בשפה הרוסית
טלפון - 054-4524969
כתובת : יחד הוצאה לאור רחוב ישראל זרחי 25 ירושלים .

www.yahad.org מנהל: ר' יוסי דמיכובסקי. אימיל  [email protected]

YACHAD - Central Development Company, publishing, trade, marketing, and distribution of Jewish books in Russian
Phone - 054-4524969    
 Address letters: Zarhi 25  Jerusalem ISRAEL.

Заявление о доступности

дизайн и строительство штибл.ком © © All rights resereved to Yahad.org 2004 - 2024