י"ז сиван ה'תשפ"ד

משכילון III מילון לימודי חדש – Маскилон 3 часть. Новый учебный Иврит-Русский словарь

משכילון III מילון לימודי חדש
Маскилон 3 часть
Новый учебный
Иврит-Русский
Русский-иврит
словарь
Большой формат
Твердая обложка
Страниц: 734

Полная стоимость: 190 шек.
Стоимость по скидке: 169 шек.
Цена в долларах: 47 $
ОПИСАНИЕ:

В отличие от прежней версии данной книги я включил в неё и "обратный" - русско-ивритский краткий учебный словарь. Теперь Вам не надо будет покупать дополнительный словарь к прежде приобретённому иврит-русскому словарю; большинство из необходимых на первых порах слов Вы найдёте в этом дополнении. Напомню ещё раз: это - начальный словарь, с ограниченным числом слов; не сердитесь, если Вы не обнаружите в нём некоторые слова из полного запаса лексики в иврите.

Русско-ивритский словарь построен в алфавитном порядке; к каждому русскому слову или выражению дан его наиболее подходящий по мнению автора перевод на иврит. Ивритский перевод подаётся в огласованном написании; но, поскольку в письме на иврите может встретиться и неогласованный вариант, он приводится мною в скобках рядом с огласованным.

Неогласованный (полное написание) вариант приводится не всегда. Для экономии места в глаголах мы не писали его в скобках. Поэтому Вам надлежит знать общие правила написания глаголов в обоих вариантах, которые мы приводим ниже.


 

издательство "яхад" - ведущая компания по развитию, издательству, маркетингу,
продаже и распространению книг по иудаизму на русском языке.

телефон: 054-4524969 факс:02-5382041 почтовый адрес: издательство "яхад", иерусалим, ул. Зархи 25  (Рамот гимел)
сайт: www.yahad.org директор сайта: р. йосеф демиховский.е-мэйл для связи: [email protected]

יחד הוצאה לאור - החברה המרכזית לפיתוח, הוצאה לאור, סחר, שיווק, והפצת ספרי יהדות בשפה הרוסית
טלפון - 054-4524969
כתובת : יחד הוצאה לאור רחוב ישראל זרחי 25 ירושלים .

www.yahad.org מנהל: ר' יוסי דמיכובסקי. אימיל  [email protected]

YACHAD - Central Development Company, publishing, trade, marketing, and distribution of Jewish books in Russian
Phone - 054-4524969    
 Address letters: Zarhi 25  Jerusalem ISRAEL.

Заявление о доступности

дизайн и строительство штибл.ком © © All rights resereved to Yahad.org 2004 - 2024