י"א тамуз ה'תשפ"א
 

Словарь тематический. Русско-Иврит. 3000 слов

Словарь тематический
Русско-Иврит. 3000 слов
Для активного изучения слов
и закрепления словарного запаса
Большой формат
Мягкая обложка
Страниц: 104

Полная стоимость: 50 шек.
Стоимость по скидке: 40 шек.

Номер по каталогу: 978-1-78767-946-7
ОПИСАНИЕ:

Данная книга содержит более 3000 наиболее употребительных слов, организованных по тематическому принципу. 101 тема словаря охватывают основные сферы повседневной деятельности человека, бизнеса, науки, культуры.
Словарь предназначен для активной работы со словарным запасом, для расширения и систематизации знаний иностранной лексики. Издание будет полезно как при самостоятельном изучении языка, так и в качестве дополнительного пособия к основному курсу.
Пособие снабжено удобной транскрипцией, которая предназначена для использования в случае сомнений в произношении того или иного слова.

 

издательство "яхад" - ведущая компания по развитию, издательству, маркетингу,
продаже и распространению книг по иудаизму на русском языке.

телефон: 054-4524969 факс:02-5382041 почтовый адрес: издательство "яхад", иерусалим, ул. BUKSHPAN 2
сайт: www.yahad.org директор сайта: р. йосеф демиховский.е-мэйл для связи: yachad8@gmail.com

יחד הוצאה לאור - החברה המרכזית לפיתוח, הוצאה לאור, סחר, שיווק, והפצת ספרי יהדות בשפה הרוסית
טלפון - 054-4524969 פקס - 02-5382041
כתובת : יחד הוצאה לאור רחוב הרב בוקשפן 2 ירושלים (ליד הקניון של רמות ).

www.yahad.org מנהל: ר' יוסי דמיכובסקי. אימיל  yachad8@gmail.com

YACHAD - Central Development Company, publishing, trade, marketing, and distribution of Jewish books in Russian
Fax   - 02-5382041 Phone - 054-4524969    
 Address letters: BUKSHPAN 2  Jerusalem ISRAEL.

дизайн и строительство штибл.ком © All rights resereved to Yahad.org 2004 - 2021