י"ז сиван ה'תשפ"ד

התבטאו ברצף כרך א – Говорите фразами. Книга 1

התבטאו ברצף כרך א
Говорите фразами
Книга 1
Пособие по речевым
моделям и образованию
фраз в иврите
Малый формат
Мягкая обложка
Страниц: 160

Полная стоимость: 35 шек.
Стоимость по скидке: 29 шек.
Цена в долларах: 8 $
ОПИСАНИЕ:

Изучая иврит, каждый из вас хочет научиться читать, писать и говорить на этом языке. Именно читать, писать и говорить, а не зазубрить как можно больше слов. Никакой, даже очень богатый запас слов, сам по себе не позволит вам разговаривать на изучаемом языке, потому что отдельное слово не выражает законченной мысли. Для того, чтобы овладеть языком, надо почувствовать связи между словами, узнать правила образования речевых моделей и целых фраз.


 

издательство "яхад" - ведущая компания по развитию, издательству, маркетингу,
продаже и распространению книг по иудаизму на русском языке.

телефон: 054-4524969 факс:02-5382041 почтовый адрес: издательство "яхад", иерусалим, ул. Зархи 25  (Рамот гимел)
сайт: www.yahad.org директор сайта: р. йосеф демиховский.е-мэйл для связи: [email protected]

יחד הוצאה לאור - החברה המרכזית לפיתוח, הוצאה לאור, סחר, שיווק, והפצת ספרי יהדות בשפה הרוסית
טלפון - 054-4524969
כתובת : יחד הוצאה לאור רחוב ישראל זרחי 25 ירושלים .

www.yahad.org מנהל: ר' יוסי דמיכובסקי. אימיל  [email protected]

YACHAD - Central Development Company, publishing, trade, marketing, and distribution of Jewish books in Russian
Phone - 054-4524969    
 Address letters: Zarhi 25  Jerusalem ISRAEL.

Заявление о доступности

дизайн и строительство штибл.ком © © All rights resereved to Yahad.org 2004 - 2024