י"א сиван ה'תשפ"ד

מילון-כיס שימושי חדיש עברי-רוסי ורוסי-עברי – Новый словарь. Русский-Иврит. Иврит-Русский. 43000 слов

מילון-כיס שימושי חדיש
עברי-רוסי ורוסי-עברי
Новый словарь
Русский-Иврит
Иврит-Русский
43000 слов
Малый формат
Мягкая обложка
Страниц: 909

Полная стоимость: 159 шек.
Стоимость по скидке: 129 шек.
Цена в долларах: 36 $
ОПИСАНИЕ:

Новый словарь русско-ивритский иврит - русский (43000 слов) Настоящий русско-ивритский и иврит-русский словарь Брони Бен-Яаков и Михаила Холмянского предназначен для широкого круга лиц, изучающих иврит. В словарь включены широко употребляемые слова, фразеологические обороты, идиомы и словосочетания современных русского языка и иврита. Отличительной особенностью словаря является приведение всех грамматических форм, что позволяет пользоваться словарем как пособием для изучения иврита даже начинающим.


 

издательство "яхад" - ведущая компания по развитию, издательству, маркетингу,
продаже и распространению книг по иудаизму на русском языке.

телефон: 054-4524969 факс:02-5382041 почтовый адрес: издательство "яхад", иерусалим, ул. Зархи 25  (Рамот гимел)
сайт: www.yahad.org директор сайта: р. йосеф демиховский.е-мэйл для связи: [email protected]

יחד הוצאה לאור - החברה המרכזית לפיתוח, הוצאה לאור, סחר, שיווק, והפצת ספרי יהדות בשפה הרוסית
טלפון - 054-4524969
כתובת : יחד הוצאה לאור רחוב ישראל זרחי 25 ירושלים .

www.yahad.org מנהל: ר' יוסי דמיכובסקי. אימיל  [email protected]

YACHAD - Central Development Company, publishing, trade, marketing, and distribution of Jewish books in Russian
Phone - 054-4524969    
 Address letters: Zarhi 25  Jerusalem ISRAEL.

Заявление о доступности

дизайн и строительство штибл.ком © © All rights resereved to Yahad.org 2004 - 2024