י"ז сиван ה'תשפ"ד

Книга Пеле Йоэц. Чудесный советчик Книга I

Книга Пеле Йоэц
Чудесный советчик Книга I
Краткая энциклопедия
еврейской этики
Большой формат
Твердая обложка
Страниц: 457

Полная стоимость: 119 шек.
Стоимость по скидке: 109 шек.
Цена в долларах: 30 $
ОПИСАНИЕ:

Великий законоучитель и наставник мусара (еврейских нравственных правил) раби Элиезер Папо возглавлял общину сефардских евреев в городе Силистра(Османская империя, а ныне Болгария) в XIX веке. До того он учился в ешивах города Сараево (сейчас столица Боснии и Герцеговины), преподавал в них, а в 1821 году стал раввином Силистры. В 1824 году в типографии Стамбула была напечатана его книга "Пеле Йоэц" – по сути, краткая энциклопедия мусара.
 

издательство "яхад" - ведущая компания по развитию, издательству, маркетингу,
продаже и распространению книг по иудаизму на русском языке.

телефон: 054-4524969 факс:02-5382041 почтовый адрес: издательство "яхад", иерусалим, ул. Зархи 25  (Рамот гимел)
сайт: www.yahad.org директор сайта: р. йосеф демиховский.е-мэйл для связи: [email protected]

יחד הוצאה לאור - החברה המרכזית לפיתוח, הוצאה לאור, סחר, שיווק, והפצת ספרי יהדות בשפה הרוסית
טלפון - 054-4524969
כתובת : יחד הוצאה לאור רחוב ישראל זרחי 25 ירושלים .

www.yahad.org מנהל: ר' יוסי דמיכובסקי. אימיל  [email protected]

YACHAD - Central Development Company, publishing, trade, marketing, and distribution of Jewish books in Russian
Phone - 054-4524969    
 Address letters: Zarhi 25  Jerusalem ISRAEL.

Заявление о доступности

дизайн и строительство штибл.ком © © All rights resereved to Yahad.org 2004 - 2024