י"ז сиван ה'תשפ"ד

"Акива Татц "Воля‚ свобода и судьба. Свобода выбора в иудаизме

Воля, свобода и судьба
Свобода выбора в иудаизме
Большой формат
Твердая обложка
Страниц: 245
Акива Татц

Полная стоимость: 80 шек.
Стоимость по скидке: 70 шек.
Цена в долларах: 20 $
ОПИСАНИЕ:

Свобода выбора – это фундамент, на котором строится жизнь каждого человека. Она определяет его уникальность и является источником его величия. Свобода выбора – это аксиома Торы. Но она же представляет собойтруднейшую для понимания концепцию. Во-первых, потому, что, несмотря на очевидную возможность пользоваться свободой выбора, ее философский анализ весьма сложен. И, во-вторых, окружающая нас культура задалась целью опустить человека до уровня животного, а свободу выбора превратить в иллюзию. Несмотря на это, свобода воли представляет собой один из главных факторов, способствующих развитию подлинно еврейского мировоззрения. В настоящей книге дан обзор некоторых положений, относящихся к этой грандиозной и во многом загадочной теме.

Цель книги – дать всеобъемлющее представление об основных идеях, которые необходимо усвоить для изучения воли человека, ее свободного проявления и многих других смежных тем, обсуждаемых в Торе. Главы этой книги имеют разный объем, потому что в ней было уделено больше внимания тем разделам, которые менее известны и зачастую непраивльно понимаются. Те читатели, которые хотят получить дополнительную информацию, могут обратиться к источникам, указанным в ссылках.


 

издательство "яхад" - ведущая компания по развитию, издательству, маркетингу,
продаже и распространению книг по иудаизму на русском языке.

телефон: 054-4524969 факс:02-5382041 почтовый адрес: издательство "яхад", иерусалим, ул. Зархи 25  (Рамот гимел)
сайт: www.yahad.org директор сайта: р. йосеф демиховский.е-мэйл для связи: [email protected]

יחד הוצאה לאור - החברה המרכזית לפיתוח, הוצאה לאור, סחר, שיווק, והפצת ספרי יהדות בשפה הרוסית
טלפון - 054-4524969
כתובת : יחד הוצאה לאור רחוב ישראל זרחי 25 ירושלים .

www.yahad.org מנהל: ר' יוסי דמיכובסקי. אימיל  [email protected]

YACHAD - Central Development Company, publishing, trade, marketing, and distribution of Jewish books in Russian
Phone - 054-4524969    
 Address letters: Zarhi 25  Jerusalem ISRAEL.

Заявление о доступности

дизайн и строительство штибл.ком © © All rights resereved to Yahad.org 2004 - 2024