כ"ז кислев ה'תשפ"ב

Веядата Москва. Хасидское учение – сокровищница души

Веядата Москва
Хасидское учение
сокровищница души
Единство Б-га в многообразном мире
Фундаментальное эссе учения Хабад
Средний формат
Размер: 20.5х14.5 см
Мягкая обложка
Страниц: 58

Полная стоимость: 45 шек.
Стоимость по скидке: 36 шек.

Номер по каталогу: 978-0-86639-071-2
ОПИСАНИЕ:

В этом маамаре почитаемый и святой наш учитель рабби Шалом-Довбер объясняет следующую идею: у Всевышнего имеется два вида совершенства – способность к бесконечному раскрытию Себя и возможность ограничить это раскрытие. Обе силы едины по своей сущности, поэтому сила сокрытия не утаивает Всевышнего по-настоящему – Его присутствие можно обнаружить, изучая Тору и выполняя заповеди. Стоит отметить, что этот маамар автор произносил несколько раз. В книге "Га-йом йом" в связи с датой 28 тамуза говорится, что у каждого Ребе были маамары, которые они повторяли публично раз в два-три года с целью очистить духовную атмосферу мира. У Рабби Шалома-Довбера одним из таких был разбираемый здесь маамар.


 

издательство "яхад" - ведущая компания по развитию, издательству, маркетингу,
продаже и распространению книг по иудаизму на русском языке.

телефон: 054-4524969 факс:02-5382041 почтовый адрес: издательство "яхад", иерусалим, ул. BUKSHPAN 2
сайт: www.yahad.org директор сайта: р. йосеф демиховский.е-мэйл для связи: yachad8@gmail.com

יחד הוצאה לאור - החברה המרכזית לפיתוח, הוצאה לאור, סחר, שיווק, והפצת ספרי יהדות בשפה הרוסית
טלפון - 054-4524969 פקס - 02-5382041
כתובת : יחד הוצאה לאור רחוב הרב בוקשפן 2 ירושלים (ליד הקניון של רמות ).

www.yahad.org מנהל: ר' יוסי דמיכובסקי. אימיל  yachad8@gmail.com

YACHAD - Central Development Company, publishing, trade, marketing, and distribution of Jewish books in Russian
Fax   - 02-5382041 Phone - 054-4524969    
 Address letters: BUKSHPAN 2  Jerusalem ISRAEL.

дизайн и строительство штибл.ком © All rights resereved to Yahad.org 2004 - 2021