י"ז сиван ה'תשפ"ד

Уроки веры

Уроки веры
Большой формат
Твердая обложка
Страниц: 484
 

Полная стоимость: 119 шек.
Стоимость по скидке: 99 шек.
Цена в долларах: 28 $
ОПИСАНИЕ:

Эта книга одного из крупнейших мудрецов Торы нашего поколения, великого знатока Талмуда, Каббалы и еврейского мировоззрения — гаона рава Моше Шапиро, благословенной памяти. Как видно из названия, книга эта посвящена вере. Этой книги не существует на языке оригинала, поэтому данное издание уникально. В его основу легла серия уроков рава Шапиро, записанных и бережно переработанных в книгу. Эта книга по сути предваряет выпущенную ранее книгу «Живи верой». «Уроки веры» – это невероятно глубокое и очень детальное рассмотрение самого понятия «вера». Казалось бы, что здесь «рассматривать», но на самом деле истинная вера становится главным плодом всей жизни человека – всего изучения и исполнения им Торы. Две эти книги, изданные «Фондом наследия рава Ицхака Зильбера», представляют собой одно целое – уроки веры: что такое «вера» и как жить верой. 

издательство "яхад" - ведущая компания по развитию, издательству, маркетингу,
продаже и распространению книг по иудаизму на русском языке.

телефон: 054-4524969 факс:02-5382041 почтовый адрес: издательство "яхад", иерусалим, ул. Зархи 25  (Рамот гимел)
сайт: www.yahad.org директор сайта: р. йосеф демиховский.е-мэйл для связи: [email protected]

יחד הוצאה לאור - החברה המרכזית לפיתוח, הוצאה לאור, סחר, שיווק, והפצת ספרי יהדות בשפה הרוסית
טלפון - 054-4524969
כתובת : יחד הוצאה לאור רחוב ישראל זרחי 25 ירושלים .

www.yahad.org מנהל: ר' יוסי דמיכובסקי. אימיל  [email protected]

YACHAD - Central Development Company, publishing, trade, marketing, and distribution of Jewish books in Russian
Phone - 054-4524969    
 Address letters: Zarhi 25  Jerusalem ISRAEL.

Заявление о доступности

дизайн и строительство штибл.ком © © All rights resereved to Yahad.org 2004 - 2024