ל' кислев ה'תשפ"ב

Методы молитвы с каваной. Методы улучшения жизни

Методы молитвы с каваной. Методы улучшения жизни
Cтраниц: 97
Редактор: Спинадель, Гедалия
Обложка: мягкая
Формат: 15x1x21

 

Арье Бродкин

Полная стоимость: 79 шек.
Стоимость по скидке: 69 шек.
ОПИСАНИЕ:

Эта книга о методах, которые помогают молиться сосредоточенно.

К тому же молитва, это как бы нечто, устремлённое и строящее будущее, – ведь если бы всё устраивало в настоящем, - то как было бы молиться? О чём было бы просить? (Молитва не исключает другие способы и пути общения с Б-гом).

Поэтому приступая и боясь вторгнуться во внутренний мир читателя, который уникален и самоценен сам по себе, я с трепетом перед Б-гом и перед читающим, приступаю...

***

Не подлежит сомнению, что тема сосредоточенности в молитве является актуальной. И хотя кто-то при молитве и не отвлекается (дай Б-г, чтобы таких людей становилось всё больше), всё-таки думается, что книга с коротким описанием ряда методов, которые могут помочь не отвлекаться, молясь, является небесполезной. Кстати сказать, материал, приведённый ниже, может быть, в том или ином виде, применён и в других областях жизни.

Ключевыми понятиями при общении с Б-гом (и при молитве) могут быть простота, скромность и открытость (прямота). Многое говорит еврейская традиция в этой связи и о любви, трепете пред Б-гом, и о полагании на Него.

Арье Бродкин 

издательство "яхад" - ведущая компания по развитию, издательству, маркетингу,
продаже и распространению книг по иудаизму на русском языке.

телефон: 054-4524969 факс:02-5382041 почтовый адрес: издательство "яхад", иерусалим, ул. BUKSHPAN 2
сайт: www.yahad.org директор сайта: р. йосеф демиховский.е-мэйл для связи: yachad8@gmail.com

יחד הוצאה לאור - החברה המרכזית לפיתוח, הוצאה לאור, סחר, שיווק, והפצת ספרי יהדות בשפה הרוסית
טלפון - 054-4524969 פקס - 02-5382041
כתובת : יחד הוצאה לאור רחוב הרב בוקשפן 2 ירושלים (ליד הקניון של רמות ).

www.yahad.org מנהל: ר' יוסי דמיכובסקי. אימיל  yachad8@gmail.com

YACHAD - Central Development Company, publishing, trade, marketing, and distribution of Jewish books in Russian
Fax   - 02-5382041 Phone - 054-4524969    
 Address letters: BUKSHPAN 2  Jerusalem ISRAEL.

дизайн и строительство штибл.ком © All rights resereved to Yahad.org 2004 - 2021