ל' кислев ה'תשפ"ב

Введение в духовную практику еврейской медитации

Введение в духовную практику еврейской медитации
Страницы:189
Обложка: Мягкая
Размер: 17 на 12 см

Арье Бродкин

Полная стоимость: 99 шек.
Стоимость по скидке: 69 шек.

Номер по каталогу: 9785733103303
ОПИСАНИЕ:
Книга "Ученик привратника" написана человеком, личные качества и жизненный путь которого позволили проявиться глубокой внутренней интуиции в восприятии еврейских мистических текстов.
"Ученик привратника", по сути, является методическим пособием по ряду направлений еврейской, а в более широком смысле - монотеистической медитации, духовного тренинга (духовных упражнений) и введению в медитативную каббалу.
В свою очередь, "Серебристое крыло мелькнувшей птицы" - книга другого устройства. И хотя там тоже уделено определенное внимание и практической стороне духовной самореализации, все же основной акцент в ней автор старался сделать на размышлении и работе мысли постигающего.

 

издательство "яхад" - ведущая компания по развитию, издательству, маркетингу,
продаже и распространению книг по иудаизму на русском языке.

телефон: 054-4524969 факс:02-5382041 почтовый адрес: издательство "яхад", иерусалим, ул. BUKSHPAN 2
сайт: www.yahad.org директор сайта: р. йосеф демиховский.е-мэйл для связи: yachad8@gmail.com

יחד הוצאה לאור - החברה המרכזית לפיתוח, הוצאה לאור, סחר, שיווק, והפצת ספרי יהדות בשפה הרוסית
טלפון - 054-4524969 פקס - 02-5382041
כתובת : יחד הוצאה לאור רחוב הרב בוקשפן 2 ירושלים (ליד הקניון של רמות ).

www.yahad.org מנהל: ר' יוסי דמיכובסקי. אימיל  yachad8@gmail.com

YACHAD - Central Development Company, publishing, trade, marketing, and distribution of Jewish books in Russian
Fax   - 02-5382041 Phone - 054-4524969    
 Address letters: BUKSHPAN 2  Jerusalem ISRAEL.

дизайн и строительство штибл.ком © All rights resereved to Yahad.org 2004 - 2021