י"ז сиван ה'תשפ"ד

Заглянуть в Пардес

Твердая обложка.
Формат: 17х25 см 
325 страниц.
Александр Кац

Полная стоимость: 89 шек.
Стоимость по скидке: 79 шек.
Цена в долларах: 22 $
Сад Тайной Мудрости называется в Талмуде "Пардес". Это слово выбрано не случайно. Величайший кабалист раби Ицхак Лурия - Аризаль объяснял, что оно обозначает не только "плодовый сад". Это слово - код, подразумевающий четыре уровня постижения Торы: пшат - простой смысл, ремез - намек, драш - толкование и сод - сокровенный смысл, тайна. Вместе они составляют слово: ПаРДеС.

Книга обращена к тем, кто возвращается к нашему великому наследию, не получив этих знаний по цепочке традиции...вся она выверена и точно передает смысл слов наших мудрецов. Эта книга, наверняка, принесет большую пользу тем, кто стремится постичь глубину Торы. Об этом свидетельствуют предыдущие книги издательства, получившие широкое признание и приносящие много пользы. (Из рекомендации гаона рава Моше Шапиро)

издательство "яхад" - ведущая компания по развитию, издательству, маркетингу,
продаже и распространению книг по иудаизму на русском языке.

телефон: 054-4524969 факс:02-5382041 почтовый адрес: издательство "яхад", иерусалим, ул. Зархи 25  (Рамот гимел)
сайт: www.yahad.org директор сайта: р. йосеф демиховский.е-мэйл для связи: [email protected]

יחד הוצאה לאור - החברה המרכזית לפיתוח, הוצאה לאור, סחר, שיווק, והפצת ספרי יהדות בשפה הרוסית
טלפון - 054-4524969
כתובת : יחד הוצאה לאור רחוב ישראל זרחי 25 ירושלים .

www.yahad.org מנהל: ר' יוסי דמיכובסקי. אימיל  [email protected]

YACHAD - Central Development Company, publishing, trade, marketing, and distribution of Jewish books in Russian
Phone - 054-4524969    
 Address letters: Zarhi 25  Jerusalem ISRAEL.

Заявление о доступности

дизайн и строительство штибл.ком © © All rights resereved to Yahad.org 2004 - 2024