י"א сиван ה'תשפ"ד

Учебник современного иврита для начинающих + CD

Учебник современного иврита
для начинающих + CD

Формат: 22x3x29

Cтраниц: 280

Обложка: мягкая

 

Полная стоимость: 129 шек.
Стоимость по скидке: 109 шек.
Цена в долларах: 30 $
ОПИСАНИЕ:


Этот учебник - первый в серии "Издание семьи Каневских", но не первый в ряду книг и учебных пособий, созданных на кафедре иудаики ИСАА МГУ имени М. В. Ломоносова и изданных на средства семьи Каневских. В числе этих книг и учебных пособий - сборник эссе "Талмуд, Платон и Сияние Славы" и учебное пособие "Герменевтика еврейских текстов". Поскольку обе эти книги написаны мной, у меня есть особые основания быть благодарным Анатолию Владимировичу Каневскому и его близким. Тем более я благодарен ему за поддержку публикации этого учебника - первого университетского учебника по ивриту, получившего гриф Учебно-методического объединения по классическому университетскому образованию. Я не участвовал в написании этого учебника, но его судьба в высшей степени важна для меня и для всей нашей кафедры. От своего имени и от имени своих коллег выражаю глубокую признательность семье Каневских за их благородную щедрость.

К данному изданию учебника прилагается CD

 

издательство "яхад" - ведущая компания по развитию, издательству, маркетингу,
продаже и распространению книг по иудаизму на русском языке.

телефон: 054-4524969 факс:02-5382041 почтовый адрес: издательство "яхад", иерусалим, ул. Зархи 25  (Рамот гимел)
сайт: www.yahad.org директор сайта: р. йосеф демиховский.е-мэйл для связи: [email protected]

יחד הוצאה לאור - החברה המרכזית לפיתוח, הוצאה לאור, סחר, שיווק, והפצת ספרי יהדות בשפה הרוסית
טלפון - 054-4524969
כתובת : יחד הוצאה לאור רחוב ישראל זרחי 25 ירושלים .

www.yahad.org מנהל: ר' יוסי דמיכובסקי. אימיל  [email protected]

YACHAD - Central Development Company, publishing, trade, marketing, and distribution of Jewish books in Russian
Phone - 054-4524969    
 Address letters: Zarhi 25  Jerusalem ISRAEL.

Заявление о доступности

дизайн и строительство штибл.ком © © All rights resereved to Yahad.org 2004 - 2024