ב' кислев ה'תשפ"ג

Книга Теилим Псалмы царя Давида

В твердом переплете 
На иврите и 
с тарнслитерацией

Полная стоимость: 249 шек.
Стоимость по скидке: 169 шек.
Цена в долларах: 49 $
Книга Теилим сопровождает еврейский народ на протяжении всей его истории вот уже более 28 столетий. К ней обращались наши предки в любой жизненной ситуации: когда тучи сгущались над всем народом, когда трудности переживала отдельная община, когда беда грозила одной семье или даже одному еврею. Во всех жизненных перипетиях было принято открывать книгу Теилим и читать оттуда главы, обращенные к Творцу мира, чтобы спас и помог, поддержал и освободил. К этой великой книге обращаются и поныне в горе и радости, чтобы поблагодарить Всевышнего за все блага, которые Он оказывает тем, кто Ему предан

 

издательство "яхад" - ведущая компания по развитию, издательству, маркетингу,
продаже и распространению книг по иудаизму на русском языке.

телефон: 054-4524969 факс:02-5382041 почтовый адрес: издательство "яхад", иерусалим, ул. Зархи 25  (Рамот гимел) сайт: www.yahad.org директор сайта: р. йосеф демиховский.е-мэйл для связи: yachad8@gmail.com

יחד הוצאה לאור - החברה המרכזית לפיתוח, הוצאה לאור, סחר, שיווק, והפצת ספרי יהדות בשפה הרוסית
טלפון - 054-4524969 פקס - 02-5382041
כתובת : יחד הוצאה לאור רחוב ישראל זרחי 25 ירושלים .

www.yahad.org מנהל: ר' יוסי דמיכובסקי. אימיל  yachad8@gmail.com

YACHAD - Central Development Company, publishing, trade, marketing, and distribution of Jewish books in Russian
Fax   - 02-5382041 Phone - 054-4524969    
 Address letters: Zarhi 25  Jerusalem ISRAEL.

дизайн и строительство штибл.ком © © All rights resereved to Yahad.org 2004 - 2023