י"א нисан ה'תשפ"ד

Сидур Бизхут нашим цадканиет

Сидур 
Для женщин 
По традиции сефардских евреев и с предписаниями главного раввина Израиля
рава Овадьи Йосефа 
Формат: маленький
Обложка: мягкая 

Атерет Менахем

Полная стоимость: 29 шек.
Стоимость по скидке: 22 шек.
Цена в долларах: 7 $
По мнению главного раввина
Израиля р. Овадьй Йосефа женщина не обязана молиться три раза в день.
Достаточно одной молитвы утром,состоящей Из: Утренних благословений, "Шема  Исраэль, молитвы "Амида". Но если женщина всё же хочет молиться три раза в день, это желание благословенно и не существует опасения, что она произнесет излишнее благословение. И поэтому в нашей брошюре Мы собрали
Молитвы, необходимые для женщин и благословения, которые женщины должны произносить.
Да услышит Всевышний наши молитвы и благодаря молитвам женщин мы удостоимся полного Освобождения
Kaк И сказали наши мудрецы, благословенной Памяти:
"Благодаря женщинам-праведницам, жившим в том поколений, еврей Освободились Из египетского рабства благодаря женщинам-праведницам освободятся и в будущем"
Редактор рав Хилел бен Менахем Хаимов
С Божьей помощью

издательство "яхад" - ведущая компания по развитию, издательству, маркетингу,
продаже и распространению книг по иудаизму на русском языке.

телефон: 054-4524969 факс:02-5382041 почтовый адрес: издательство "яхад", иерусалим, ул. Зархи 25  (Рамот гимел)
сайт: www.yahad.org директор сайта: р. йосеф демиховский.е-мэйл для связи: [email protected]

יחד הוצאה לאור - החברה המרכזית לפיתוח, הוצאה לאור, סחר, שיווק, והפצת ספרי יהדות בשפה הרוסית
טלפון - 054-4524969
כתובת : יחד הוצאה לאור רחוב ישראל זרחי 25 ירושלים .

www.yahad.org מנהל: ר' יוסי דמיכובסקי. אימיל  [email protected]

YACHAD - Central Development Company, publishing, trade, marketing, and distribution of Jewish books in Russian
Phone - 054-4524969    
 Address letters: Zarhi 25  Jerusalem ISRAEL.

Заявление о доступности

дизайн и строительство штибл.ком © © All rights resereved to Yahad.org 2004 - 2024