כ' адар Алеф ה'תשפ"ד

Законы похорон и траура

Законы похорон
и траура
Похороны, погребение
и траур в соответствии
с еврейскими традициями
и обычаями
Аннотированное издание
Малый формат
Страниц: 73

Полная стоимость: 49 шек.
Стоимость по скидке: 22 шек.
Цена в долларах: 7 $

Номер по каталогу: 978-0-8663-9056-9
ОПИСАНИЕ:

В этом руководстве представлен краткий обзор традиционных еврейских обычаев погребения и траура, молитв и обычаев. Он задуман не как тщательное рассмотрение всей совокупности галахических мнений по этим вопросам, а как основа для решения общих вопросов и проблем, которые возникают. Практическое руководство содержит все необходимые молитвы.


 

издательство "яхад" - ведущая компания по развитию, издательству, маркетингу,
продаже и распространению книг по иудаизму на русском языке.

телефон: 054-4524969 факс:02-5382041 почтовый адрес: издательство "яхад", иерусалим, ул. Зархи 25  (Рамот гимел)
сайт: www.yahad.org директор сайта: р. йосеф демиховский.е-мэйл для связи: yachad8@gmail.com

יחד הוצאה לאור - החברה המרכזית לפיתוח, הוצאה לאור, סחר, שיווק, והפצת ספרי יהדות בשפה הרוסית
טלפון - 054-4524969
כתובת : יחד הוצאה לאור רחוב ישראל זרחי 25 ירושלים .

www.yahad.org מנהל: ר' יוסי דמיכובסקי. אימיל  yachad8@gmail.com

YACHAD - Central Development Company, publishing, trade, marketing, and distribution of Jewish books in Russian
Phone - 054-4524969    
 Address letters: Zarhi 25  Jerusalem ISRAEL.

Заявление о доступности

дизайн и строительство штибл.ком © © All rights resereved to Yahad.org 2004 - 2024