י"ז сиван ה'תשפ"ד

Сын Мой‚ первенец Мой‚ Израиль

Сын Мой, первенец Мой
Израиль
Назначение Израиля
Большой формат
Мягкая обложка
Страниц: 255

Полная стоимость: 99 шек.
Стоимость по скидке: 89 шек.
Цена в долларах: 25 $
ОПИСАНИЕ:

Книга рава Азриэля Таубера, известного во всем мире лектора и автора многих книг, две из которых уже были переведены на русский язык, рассказывает об основах еврейского мировоззрения. Но излагает их в малоизвестном ракурсе, разъясняя многие вещи, которые кажутся само собой разумеющимися и поэтому оказываются непонятными, несмотря на частое употребление.

Это вопросы о смысле жизни, смысле творения, назначении еврейского народа и служении каждого еврея.

Двенадцать бесед этого никла связаны с событиями и целями духовной работы месяцев элула-тишрея, созданием мира и судом над человеком, раскаянием, признанием и искуплением Дня прощения, умением радоваться дарам Творца и прославлять Его.

Эта книга окажется неожиданной и поучительной для любого человека, заинтересованного в понимании жизни, мира, себя и в самосовершенствовании на пути, предусмотренном Творцом.

издательство "яхад" - ведущая компания по развитию, издательству, маркетингу,
продаже и распространению книг по иудаизму на русском языке.

телефон: 054-4524969 факс:02-5382041 почтовый адрес: издательство "яхад", иерусалим, ул. Зархи 25  (Рамот гимел)
сайт: www.yahad.org директор сайта: р. йосеф демиховский.е-мэйл для связи: [email protected]

יחד הוצאה לאור - החברה המרכזית לפיתוח, הוצאה לאור, סחר, שיווק, והפצת ספרי יהדות בשפה הרוסית
טלפון - 054-4524969
כתובת : יחד הוצאה לאור רחוב ישראל זרחי 25 ירושלים .

www.yahad.org מנהל: ר' יוסי דמיכובסקי. אימיל  [email protected]

YACHAD - Central Development Company, publishing, trade, marketing, and distribution of Jewish books in Russian
Phone - 054-4524969    
 Address letters: Zarhi 25  Jerusalem ISRAEL.

Заявление о доступности

дизайн и строительство штибл.ком © © All rights resereved to Yahad.org 2004 - 2024