י"א сиван ה'תשפ"ד

Новый взгляд на первичные составляющие еврейского народа

Новый взгляд на первичные
составляющие еврейского народа
Средний формат
Мягкая обложка
Страниц: 100

Полная стоимость: 119 шек.
Стоимость по скидке: 99 шек.
Цена в долларах: 28 $
ОПИСАНИЕ:

Доктор Рахамимов рассказывает, что, будучи студентом, он вместе со всеми слушал лекции по «научному» атеизму, что вызывало в нем сложные чувства, вплоть до того, что он увлекся иудаизмом.

В 1972 году ему случайно попалась на глаза священная книга Торы, переведенная на русский язык. Он читал и перечитывал ее множество раз и, поскольку книгу нужно было вернуть, а законспектировать все было невозможно - он начертил схему, родословную от Адама, первого человека, до Моше Рабейну. С годами он усовершенствовал эту схему и неожиданно обнаружил, что в центре этого родословного древа находится нечто, напоминающее прекрасный цветок. Но чем больше он работал над усовершенствованием этой схемы, тем больше различных форм вырисовывалось на бумаге, к его великому изумлению: формы, напоминающие бриллиант, замкнутый круг, а если перевернуть, корона и даже форма, внешне схожая с 10-ю сфирот.

Что же заключали в себе эти формы? Содержанием их было одно и то же: наше еврейское предначало и начало отТераха до праотца Якова. И наконец, в 2016 году он решил, что хватит ждать, пришло время поделиться своими мыслями со своим народом.


 

издательство "яхад" - ведущая компания по развитию, издательству, маркетингу,
продаже и распространению книг по иудаизму на русском языке.

телефон: 054-4524969 факс:02-5382041 почтовый адрес: издательство "яхад", иерусалим, ул. Зархи 25  (Рамот гимел)
сайт: www.yahad.org директор сайта: р. йосеф демиховский.е-мэйл для связи: [email protected]

יחד הוצאה לאור - החברה המרכזית לפיתוח, הוצאה לאור, סחר, שיווק, והפצת ספרי יהדות בשפה הרוסית
טלפון - 054-4524969
כתובת : יחד הוצאה לאור רחוב ישראל זרחי 25 ירושלים .

www.yahad.org מנהל: ר' יוסי דמיכובסקי. אימיל  [email protected]

YACHAD - Central Development Company, publishing, trade, marketing, and distribution of Jewish books in Russian
Phone - 054-4524969    
 Address letters: Zarhi 25  Jerusalem ISRAEL.

Заявление о доступности

дизайн и строительство штибл.ком © © All rights resereved to Yahad.org 2004 - 2024