י"ז сиван ה'תשפ"ד

Иврит. Новый самоучитель

Иврит. Новый самоучитель
Средний формат
Мягкая обложка
Страниц: 640
 

Полная стоимость: 99 шек.
Стоимость по скидке: 79 шек.
Цена в долларах: 22 $
ОПИСАНИЕ:

Данный Самоучитель предназначен для начинающих изучать иврит. Курс состоит из 5 частей, позволяющих овладеть навыками чтения и письма, усвоить основные правила грамматики, познакомиться с особенностями частей речи и синтаксиса, приобрести большой запас слов и выражений, овладеть навыками разговорной речи. Во всех грамматических темах даются упражнения для отработки практических навыков. Проверить себя можно по ключам. Книга подходит как для самостоятельного изучения языка, так и для занятий с преподавателем, а также может служить справочным пособием по грамматике для тех, кто хочет усовершенствовать свои знания.


издательство "яхад" - ведущая компания по развитию, издательству, маркетингу,
продаже и распространению книг по иудаизму на русском языке.

телефон: 054-4524969 факс:02-5382041 почтовый адрес: издательство "яхад", иерусалим, ул. Зархи 25  (Рамот гимел)
сайт: www.yahad.org директор сайта: р. йосеф демиховский.е-мэйл для связи: [email protected]

יחד הוצאה לאור - החברה המרכזית לפיתוח, הוצאה לאור, סחר, שיווק, והפצת ספרי יהדות בשפה הרוסית
טלפון - 054-4524969
כתובת : יחד הוצאה לאור רחוב ישראל זרחי 25 ירושלים .

www.yahad.org מנהל: ר' יוסי דמיכובסקי. אימיל  [email protected]

YACHAD - Central Development Company, publishing, trade, marketing, and distribution of Jewish books in Russian
Phone - 054-4524969    
 Address letters: Zarhi 25  Jerusalem ISRAEL.

Заявление о доступности

дизайн и строительство штибл.ком © © All rights resereved to Yahad.org 2004 - 2024