י"א сиван ה'תשפ"ד

Основа и корень служения Том 1

Основа и корень
служения Том 1
Большой формат
Твердая обложка
Страниц: 290

Полная стоимость: 99 шек.
Стоимость по скидке: 89 шек.
Цена в долларах: 25 $
ОПИСАНИЕ:

Рав Хаим Бурштейн рад представить вашему вниманию новую книгу - "Основа и корень служения", написанную равом Александром Зискиндом из Гродно, на основе книги Зоар и Учения Аризаля.

Ее суть – изучение духовных сил человека, сокровищ его души и путей утонченного служения Небесам, приближающего сыновей Израиля к духовному состоянию, в котором Б-г пожелал видеть человека, сотворив его по Своему образу и подобию.

Книга «Основа и корень служения» раскрывает сокровенные тайны Творения, помогает искоренить пороки и изъяны сердца, обрести возвышенные качества души, научиться верному суждению, прийти к упованию на Небеса и видению истинной картины мира, исправить связанную с нами часть мироздания и сделать окружающую нас действительность возвышенной и утонченной. Каждая идея этой книги помогает выверить мышление и очистить сердце для восприятия Б- жественного Знания, наполняющего душу трепетом перед Небесами. «Основа и корень служения» прокладывает прямой путь служения Г- споду в скромности, чистоте души и святости, являясь важнейшим источником знания, основанного на Тайном Учении, обретения возвышенного намерения в молитве, изучении Торы и соблюдении заповедей, дарованных Творцом избранному Им народу для его духовного восхождения.

Так говорил об авторе Виленский Гаон: «Рав Александр Зискинд велик, как его книга, а его книга возвышенна, как и он сам. Он с миром прошел по струне, натянутой над бушующим морем».

Во вступлении редакция приводит историю еврейской общины Гродно, биографию рава Александра Зискинда и разъяснили суть его Учения, которое не потеряло актуальности и в наши дни – более двух веков спустя.
 

издательство "яхад" - ведущая компания по развитию, издательству, маркетингу,
продаже и распространению книг по иудаизму на русском языке.

телефон: 054-4524969 факс:02-5382041 почтовый адрес: издательство "яхад", иерусалим, ул. Зархи 25  (Рамот гимел)
сайт: www.yahad.org директор сайта: р. йосеф демиховский.е-мэйл для связи: [email protected]

יחד הוצאה לאור - החברה המרכזית לפיתוח, הוצאה לאור, סחר, שיווק, והפצת ספרי יהדות בשפה הרוסית
טלפון - 054-4524969
כתובת : יחד הוצאה לאור רחוב ישראל זרחי 25 ירושלים .

www.yahad.org מנהל: ר' יוסי דמיכובסקי. אימיל  [email protected]

YACHAD - Central Development Company, publishing, trade, marketing, and distribution of Jewish books in Russian
Phone - 054-4524969    
 Address letters: Zarhi 25  Jerusalem ISRAEL.

Заявление о доступности

дизайн и строительство штибл.ком © © All rights resereved to Yahad.org 2004 - 2024