י"א сиван ה'תשפ"ד

Другая сторона истории

Другая сторона
истории
Привелегия сомнения
Истории и стратегии
Средний формат
Мягкая обложка
Страниц: 343

Полная стоимость: 89 шек.
Стоимость по скидке: 79 шек.
Цена в долларах: 22 $
ОПИСАНИЕ:

Бòльшая часть идей и принципов этой книги основана на трудах великого еврейского мудреца раби Исраэля Меира Кагана (1839-1933), одного из гениальных мудрецов прошлого века. Автор многих книг, он известен как Хафец Хаим по названию первой публикации. Сефер Хафец Хаим (Книга Желающего Жизни). Это основной учебник законов о том, как не допускать лашон ара, злословия, составленный на основе Талмуда, его комментаторов и учения раввинов. Изложенный просто и понятно, он стал классическим и надежным проводником всех поколений. Наряду со второй частью книги, «Береги свою речь» (Сефер Шмират аЛашон), она передает нам законы и глубокое понимание ценности добрых отношений между людьми1 . А сам Хафец Хаим вдохновенно обещает нам: «Пути оправдания всегда будут открыты тем, кто захочет судить других благосклонно». В этой книге о позитивной стороне слов встречаются в разных значениях три понятия: зхут — заслуга, достоинство, объяснение, оправдание, защита. дан лекаф зхут — судить по мере заслуг; также: судить благосклонно, применять презумпцию невиновности, оправдывать. лимуд зхут — поиск смягчающих обстоятельств, оправдывающих факторов.


 

издательство "яхад" - ведущая компания по развитию, издательству, маркетингу,
продаже и распространению книг по иудаизму на русском языке.

телефон: 054-4524969 факс:02-5382041 почтовый адрес: издательство "яхад", иерусалим, ул. Зархи 25  (Рамот гимел)
сайт: www.yahad.org директор сайта: р. йосеф демиховский.е-мэйл для связи: [email protected]

יחד הוצאה לאור - החברה המרכזית לפיתוח, הוצאה לאור, סחר, שיווק, והפצת ספרי יהדות בשפה הרוסית
טלפון - 054-4524969
כתובת : יחד הוצאה לאור רחוב ישראל זרחי 25 ירושלים .

www.yahad.org מנהל: ר' יוסי דמיכובסקי. אימיל  [email protected]

YACHAD - Central Development Company, publishing, trade, marketing, and distribution of Jewish books in Russian
Phone - 054-4524969    
 Address letters: Zarhi 25  Jerusalem ISRAEL.

Заявление о доступности

дизайн и строительство штибл.ком © © All rights resereved to Yahad.org 2004 - 2024