י' сиван ה'תשפ"ד

Галлель - три лика

Галлель
три лика
Оригинальный текст
и подстрочник
Три дополняющтх друг друга
перевода и три комментария к
каждому стиху
и общему смыслу
Средний формат
Мягкая обложка
Страниц: 150

Полная стоимость: 79 шек.
Стоимость по скидке: 69 шек.
Цена в долларах: 19 $
ОПИСАНИЕ:

"Галлель - Три лика" - это книга, составленная и редактированная Гедалией Спинаделем, которая исследует смысл псалмов в свете еврейской традиции и каббалы. Книга содержит текст псалмов, а также три разных перевода и три комментария к каждому стиху и общему смыслу.

Авторы, такие как Ибн Яхья, Рав Ш.Р. Гирш и другие, предлагают свои переводы псалмов, каждый со своим уникальным подходом и толкованием. Каждый перевод сопровождается тремя комментариями, которые помогают разобраться в смысле и глубине текста.

В книге также представлен пословный перевод, который позволяет читателю более полно вникнуть в каждую фразу и слово псалмов. Это помогает раскрыть тонкости и нюансы их значения в еврейской традиции.

"Галлель - Три лика" предлагает читателю глубокое погружение в мудрость и духовность еврейских псалмов.

Книга является ценным источником для тех, кто интересуется еврейской традицией, каббалой и духовным пониманием псалмов. Она поможет расширить понимание и интерпретацию этих древних текстов, открывая новые глубины и значения в них.

 

издательство "яхад" - ведущая компания по развитию, издательству, маркетингу,
продаже и распространению книг по иудаизму на русском языке.

телефон: 054-4524969 факс:02-5382041 почтовый адрес: издательство "яхад", иерусалим, ул. Зархи 25  (Рамот гимел)
сайт: www.yahad.org директор сайта: р. йосеф демиховский.е-мэйл для связи: [email protected]

יחד הוצאה לאור - החברה המרכזית לפיתוח, הוצאה לאור, סחר, שיווק, והפצת ספרי יהדות בשפה הרוסית
טלפון - 054-4524969
כתובת : יחד הוצאה לאור רחוב ישראל זרחי 25 ירושלים .

www.yahad.org מנהל: ר' יוסי דמיכובסקי. אימיל  [email protected]

YACHAD - Central Development Company, publishing, trade, marketing, and distribution of Jewish books in Russian
Phone - 054-4524969    
 Address letters: Zarhi 25  Jerusalem ISRAEL.

Заявление о доступности

дизайн и строительство штибл.ком © © All rights resereved to Yahad.org 2004 - 2024