י"א сиван ה'תשפ"ד

Даат Твунот. Диалог об основах мироздания

Даат Твунот
Диалог об основах
мироздания
Рабейну Моше
Хаим Луцатто
Большой формат
Твердая обложка
Страниц: 217

 

Полная стоимость: 169 шек.
Стоимость по скидке: 149 шек.
Цена в долларах: 41 $
ОПИСАНИЕ:

Книга «Даат Твунот» разъясняет четыре из тринадцати основ еврейской веры, сформулированных Рамбамом. Это концепции Божественного провидения, награды и наказания за соблюдение или нарушение заповедей, прихода Машиаха и воскрешения мертвых. Однако кругозор книги шире этих четырех тем: энциклопедический подход Рамхаля позволяет на примере этих принципов объяснить суть Творения в целом – раскрытие в нем Единства Вс-вышнего. Хотя прямой опыт убеждает нас в обратном, Рамхаль доказывает, что все Творение полностью подчинено Его воле, а в будущем очевидность этого станет не исключительно умозрительной, а ещё и эмпирической. Книга «Даат Твунот» написана в форме диалога между Душой и Разумом: именно диалогическая форма наиболее органична методу философского раскрытия основ мироздания. Однако подход Рамхаля ценен не только как инструмент абстрактного познания, но и как способ ответить на повседневные философские и этические вопросы о природе власти Вс-вышнего, о мнимой несправедливости страданий праведника и процветания грешника и о смысле лишений еврейского народа перед приходом Машиаха.


 

издательство "яхад" - ведущая компания по развитию, издательству, маркетингу,
продаже и распространению книг по иудаизму на русском языке.

телефон: 054-4524969 факс:02-5382041 почтовый адрес: издательство "яхад", иерусалим, ул. Зархи 25  (Рамот гимел)
сайт: www.yahad.org директор сайта: р. йосеф демиховский.е-мэйл для связи: [email protected]

יחד הוצאה לאור - החברה המרכזית לפיתוח, הוצאה לאור, סחר, שיווק, והפצת ספרי יהדות בשפה הרוסית
טלפון - 054-4524969
כתובת : יחד הוצאה לאור רחוב ישראל זרחי 25 ירושלים .

www.yahad.org מנהל: ר' יוסי דמיכובסקי. אימיל  [email protected]

YACHAD - Central Development Company, publishing, trade, marketing, and distribution of Jewish books in Russian
Phone - 054-4524969    
 Address letters: Zarhi 25  Jerusalem ISRAEL.

Заявление о доступности

дизайн и строительство штибл.ком © © All rights resereved to Yahad.org 2004 - 2024