י"ב хешван ה'תשפ"ב
 

Махзор на Йом Кипур. Нусах Гаари

Большой формат
Обложка: твердая
Формат: 16x3x24
Cтраниц: 297
 

Полная стоимость: 100 шек.
Стоимость по скидке: 75 шек.

Номер по каталогу: 965-293-042-3
Махзор на Йом-Кипур, составленный на основе обычаев, принятых в общинах, молящихся по сидуру раби Шнеура-Залмана из города Ляды (Нусах Гаари).
 
     У ивритского слова махзор общий корень с глаголом лахзор – повторить. Такое название книги с текстами молитв для Рош-Гашана и Йом-Кипур объясняется двумя причинами. Это - их ежегодное повторение в дни трепета и особая значимость звучного повторения молитвы в эти дни избранным посланником общины. Во время повторения молитвы вся община во главе с ведущим поет и читает пиютим, установленные для этих дней.
     Йом-Кипур – самый важный для евреев день года. В Израиле в этот день жизнь замирает: каждый человек вглядывается в себя, вспоминает свое прошлое и историю своего народа. В этот день Всевышний простил евреям грех сотворения золотого тельца и подарил Моше вторые скрижали. Йом-Кипур стал днем очищения людей от зла. Очевидны два различия между содержанием молитв в Рош-Гашана и Йом-Кипур. В Рош-Гашана не упоминают о бедах и страданиях евреев в изгнании и не исповедуются в грехах, ибо это праздник радостный, исполненный надежд. В Йом-Кипур молитвы содержат текст исповеди и вспоминают о гонениях и преследованиях. И второе. В Йом-Кипур читают тексты, подробно описывающие служение в этот день в Иерусалимском Храме, носившее особый характер, поскольку от него зависело прощение грехов. Даже те, кто в остальные дни года не посещает синагогу, стараются прийти туда. Русский перевод Махзора для Йом-Кипур поможет русскоязычному еврею проникнуться смыслом молитв этого дня и окунуться в его особую атмосферу.


издательство "яхад" - ведущая компания по развитию, издательству, маркетингу,
продаже и распространению книг по иудаизму на русском языке.

телефон: 054-4524969 факс:02-5382041 почтовый адрес: издательство "яхад", иерусалим, ул. BUKSHPAN 2
сайт: www.yahad.org директор сайта: р. йосеф демиховский.е-мэйл для связи: yachad8@gmail.com

יחד הוצאה לאור - החברה המרכזית לפיתוח, הוצאה לאור, סחר, שיווק, והפצת ספרי יהדות בשפה הרוסית
טלפון - 054-4524969 פקס - 02-5382041
כתובת : יחד הוצאה לאור רחוב הרב בוקשפן 2 ירושלים (ליד הקניון של רמות ).

www.yahad.org מנהל: ר' יוסי דמיכובסקי. אימיל  yachad8@gmail.com

YACHAD - Central Development Company, publishing, trade, marketing, and distribution of Jewish books in Russian
Fax   - 02-5382041 Phone - 054-4524969    
 Address letters: BUKSHPAN 2  Jerusalem ISRAEL.

дизайн и строительство штибл.ком © All rights resereved to Yahad.org 2004 - 2021