ו' сиван ה'תשפ"ד

Беседы о недельных главах Торы

Беседы о недельных главах Торы
Большой формат

Обложка: твердая

Формат: 16x4x22

Страниц: 688

 

Рав Арье бен Эфраим

Полная стоимость: 109 шек.
Стоимость по скидке: 79 шек.
Цена в долларах: 22 $

Номер по каталогу: 965-910-230-5

ОПИСАНИЕ:
 

Книга предназначена для интеллигенции, заинтересованной в том, чтобы расширить и углубить свои познания в Торе. Построена в соответствии с недельными главами Торы. К каждой главе приводятся три беседы: на уровне прямого понимания текста, на уровне аллегорий и в соответствии с  каббалистическим и хасидским толкованиями.


В данное время организация «ХАМА» выпустила четвертое издание популярной книги «Беседы о недельных главах Торы» на русском языке. Книгу, которая с особой любовью была принята в дисапоре, составил и обработал рав Арье Лейб Демиховский, за плечами котором – опыт десятков лет написания книг по иудаизму на русском языке. Его перу принадлежат книги «Евреи и еврейство», «Справочник по иудаизму» (1200 понятий и терминов иудаизма), «Тора и духовное возрождение» и др.

К данному моменту продано свыше 10 000 экземпляров книги. Она предназначена для интеллигенции, заинтересованной в том, чтобы расширить и углубить свои познания в Торе. Книга построена в соответствии с недельными главами Торы, причем к каждой главе приводятся три беседы: одна – на уровне прямого понимания текста, другая – уровне аллегорий, третья – в соответствии с  каббалистическим и хасидским толкованиями.

 

издательство "яхад" - ведущая компания по развитию, издательству, маркетингу,
продаже и распространению книг по иудаизму на русском языке.

телефон: 054-4524969 факс:02-5382041 почтовый адрес: издательство "яхад", иерусалим, ул. Зархи 25  (Рамот гимел)
сайт: www.yahad.org директор сайта: р. йосеф демиховский.е-мэйл для связи: [email protected]

יחד הוצאה לאור - החברה המרכזית לפיתוח, הוצאה לאור, סחר, שיווק, והפצת ספרי יהדות בשפה הרוסית
טלפון - 054-4524969
כתובת : יחד הוצאה לאור רחוב ישראל זרחי 25 ירושלים .

www.yahad.org מנהל: ר' יוסי דמיכובסקי. אימיל  [email protected]

YACHAD - Central Development Company, publishing, trade, marketing, and distribution of Jewish books in Russian
Phone - 054-4524969    
 Address letters: Zarhi 25  Jerusalem ISRAEL.

Заявление о доступности

дизайн и строительство штибл.ком © © All rights resereved to Yahad.org 2004 - 2024