י"ז ияр ה'תשפ"ב

Беседы о недельных главах Торы

Большой формат

Обложка: твердая

Формат: 16x4x22

Страниц: 688

 

Рав Арье бен Эфраим

Полная стоимость: 99 шек.
Стоимость по скидке: 79 шек.
Цена в долларах: 24 $

Номер по каталогу: 965-910-230-5

ОПИСАНИЕ:
 

Книга предназначена для интеллигенции, заинтересованной в том, чтобы расширить и углубить свои познания в Торе. Построена в соответствии с недельными главами Торы. К каждой главе приводятся три беседы: на уровне прямого понимания текста, на уровне аллегорий и в соответствии с  каббалистическим и хасидским толкованиями.


В данное время организация «ХАМА» выпустила четвертое издание популярной книги «Беседы о недельных главах Торы» на русском языке. Книгу, которая с особой любовью была принята в дисапоре, составил и обработал рав Арье Лейб Демиховский, за плечами котором – опыт десятков лет написания книг по иудаизму на русском языке. Его перу принадлежат книги «Евреи и еврейство», «Справочник по иудаизму» (1200 понятий и терминов иудаизма), «Тора и духовное возрождение» и др.

К данному моменту продано свыше 10 000 экземпляров книги. Она предназначена для интеллигенции, заинтересованной в том, чтобы расширить и углубить свои познания в Торе. Книга построена в соответствии с недельными главами Торы, причем к каждой главе приводятся три беседы: одна – на уровне прямого понимания текста, другая – уровне аллегорий, третья – в соответствии с  каббалистическим и хасидским толкованиями.

 

издательство "яхад" - ведущая компания по развитию, издательству, маркетингу,
продаже и распространению книг по иудаизму на русском языке.

телефон: 054-4524969 факс:02-5382041 почтовый адрес: издательство "яхад", иерусалим, ул. BUKSHPAN 2
сайт: www.yahad.org директор сайта: р. йосеф демиховский.е-мэйл для связи: yachad8@gmail.com

יחד הוצאה לאור - החברה המרכזית לפיתוח, הוצאה לאור, סחר, שיווק, והפצת ספרי יהדות בשפה הרוסית
טלפון - 054-4524969 פקס - 02-5382041
כתובת : יחד הוצאה לאור רחוב הרב בוקשפן 2 ירושלים (ליד הקניון של רמות ).

www.yahad.org מנהל: ר' יוסי דמיכובסקי. אימיל  yachad8@gmail.com

YACHAD - Central Development Company, publishing, trade, marketing, and distribution of Jewish books in Russian
Fax   - 02-5382041 Phone - 054-4524969    
 Address letters: BUKSHPAN 2  Jerusalem ISRAEL.

дизайн и строительство штибл.ком © All rights resereved to Yahad.org 2004 - 2022