ט"ו сиван ה'תשפ"ד

Живая Тора

Пятикнижие Моисея
с комментарием р.Арье Каплана

Обложка: твердая
Формат: 16x4x23
Cтраниц: 752

Рав Арье Каплан

Полная стоимость: 169 шек.
Стоимость по скидке: 149 шек.
Цена в долларах: 41 $

Номер по каталогу: 789-093-321-7
ОПИСАНИЕ:

"Живая Тора" - выдающийся труд рава Арье Каплана, да будет благословенна память этого замечательного ученого. Его перевод Торы На английский с составленными им комментариями (на основе важнейших источников, в том числе древних, редко используемых и недавно открытых) издавался уже много раз. Вышли переводы этой книги На французский и испанский языки. Это вызвано большой потребностью в таком переводе Торы: ясном, понятном, глубоко традиционном по содержанию и при этом снабженном научными примечаниями (по древней истории, географии, этнографии, природоведению, лингвистике и так далее) и современном по языку.

Работая над этим переводом, мы старались, по мере сил, сохранить Свободный язык Торы, в соответствии с еврейской традицией перевода (И поэтому не всегда следовали привычному стилю русских переводов Танaxa), надеясь, что это поможет читателю воспринять эту Книгу как Начало, которое позволит ему приблизиться к Источнику и ощутить в Своей жизни влияние и призыв Его животворящего слова.

P.S. Переводчик выражает глубокую благодарность всем, кто помогал в редактировании этой книги, и прежде всего П.Гилю, М.Рыжику и З.Фуксону.

Гедалия Спинадель

издательство "яхад" - ведущая компания по развитию, издательству, маркетингу,
продаже и распространению книг по иудаизму на русском языке.

телефон: 054-4524969 факс:02-5382041 почтовый адрес: издательство "яхад", иерусалим, ул. Зархи 25  (Рамот гимел)
сайт: www.yahad.org директор сайта: р. йосеф демиховский.е-мэйл для связи: [email protected]

יחד הוצאה לאור - החברה המרכזית לפיתוח, הוצאה לאור, סחר, שיווק, והפצת ספרי יהדות בשפה הרוסית
טלפון - 054-4524969
כתובת : יחד הוצאה לאור רחוב ישראל זרחי 25 ירושלים .

www.yahad.org מנהל: ר' יוסי דמיכובסקי. אימיל  [email protected]

YACHAD - Central Development Company, publishing, trade, marketing, and distribution of Jewish books in Russian
Phone - 054-4524969    
 Address letters: Zarhi 25  Jerusalem ISRAEL.

Заявление о доступности

дизайн и строительство штибл.ком © © All rights resereved to Yahad.org 2004 - 2024