ט"ו сиван ה'תשפ"ד

Тридцать девять работ запрещенных в субботу

Большой формат
Обложка: твердая
Формат: 25x1x34
Cтраниц: 46

 

Полная стоимость: 149 шек.
Стоимость по скидке: 129 шек.
Цена в долларах: 36 $

Номер по каталогу: 947-730-080-9

ОПИСАНИЕ:

Книга — неотъемлемая часть традиционного еврейского дома. Для нас она так же необходима, как пища. Любовь к книге и интерес к познанию начинают прививать нашим детям даже раньше, чем они учатся читать.

Великий еврейский мудрец раби Акива Эйгер, обсуждая с сыном вопрос об издании своих книг, просил его позаботиться о хорошей бумаге, качественной краске и четком шрифте, потому что, как он считал, красота книги — помощник читателю. Она радует того, кто берет книгу в руки, и это помогает ему лучше сосредоточиться и успешнее учиться.

Вызвать в ученике интерес и любовь к учебе, пробудить в нем любознательность и дать ему почувствовать радость познания — существенный момент в обучении Торе. Поэтому учебные издания, оформленные красочно и интересно, помогают не только ученикам, но и педагогам, превращая нелегкий труд учебы и обучения в увлекательное занятие.

«Тридцать девять работ, запрещенных в субботу» — первая книга новой серии «А-ламдан а-катан» («Маленький мудрец»). Ее подход к обучению Торе без преувеличения можно назвать новаторским. Используемые в книге выразительные высокопрофессиональные иллюстрации служат наглядным комментарием к сложным законам субботы. Образный и доступный каждому язык, сохраняющий детальный и обстоятельный подход к теме, позволяет изучать Тору совместно людям разного уровня знаний: детям и взрослым, учащимся ешив и знатокам еврейского закона. Каждый найдет в этой книге что-то для себя, она доставит удовольствие людям всех возрастов.
 

издательство "яхад" - ведущая компания по развитию, издательству, маркетингу,
продаже и распространению книг по иудаизму на русском языке.

телефон: 054-4524969 факс:02-5382041 почтовый адрес: издательство "яхад", иерусалим, ул. Зархи 25  (Рамот гимел)
сайт: www.yahad.org директор сайта: р. йосеф демиховский.е-мэйл для связи: [email protected]

יחד הוצאה לאור - החברה המרכזית לפיתוח, הוצאה לאור, סחר, שיווק, והפצת ספרי יהדות בשפה הרוסית
טלפון - 054-4524969
כתובת : יחד הוצאה לאור רחוב ישראל זרחי 25 ירושלים .

www.yahad.org מנהל: ר' יוסי דמיכובסקי. אימיל  [email protected]

YACHAD - Central Development Company, publishing, trade, marketing, and distribution of Jewish books in Russian
Phone - 054-4524969    
 Address letters: Zarhi 25  Jerusalem ISRAEL.

Заявление о доступности

дизайн и строительство штибл.ком © © All rights resereved to Yahad.org 2004 - 2024