כ"ט кислев ה'תשפ"ב

Образ жизни

Средний формат

Обложка: мягкая

Формат: 11х2х19

Страниц: 358

Исай Гольдберг

ОПИСАНИЕ:

 
В течение последних нескольких лет каждый субботний вечер я изучаю Тору и хасидизм с Исаем Гольдбергом. Наши встречи это и уроки, и обсуждение хасидских историй; иногда мы касаемся какой-нибудь частной галахической темы, которой я занимаюсь в этот момент. Но о чем бы мы ни говорили, я всегда нахожу в Исае восприимчивого слушателя, который, почти интуитивно схватывая обсуждаемые идеи, реагирует нестандартно, что делает любую нашу беседу интересной и полезной для меня. Кроме того, Исай делится со мной своими мыслями как по поводу идишкайт, так и в связи со своими научными исследованиями и достижениями.
Я познакомился с Исаем задолго до того, как начались наши субботние занятия. Произошло это при совершенно невероятных обстоятельствах, о которых, я уверен, он со временем поведает миру. В течение пятнадцати лет я наблюдаю, как этот человек, который столкнулся с еврейством в далеко не юном возрасте (во всяком случае, в паспортном смысле этого слова), возвращается к жизни, наполненной Торой и заповедями. Он сумел отказаться от прежнего видения мира и открыл для себя совершенно новое мировоззрение, осознавая жизнь и весь мир с еврейской, хасидской точки зрения.
Некоторые из рассказов, включенных в эту книгу, описывают эпизоды жизни автора, изложенные, что характерно для Исая, в тесной связи с Торой. Другие отражают то, что обсуждалось во время наших встреч. Но все рассказы отмечены неподражаемым стилем автора, который блестяще владеет секретом «сжатия», в чем внимательный читатель сможет легко убедиться. Пусть эта книга вдохновит читателя к развитию еще большего чувства и вкуса к еврейству, хасидизму и вере в праведников, а автор пусть продвигается «от силы к силе» материально и духовно, вплоть до скорого прихода нашего праведного Машиаха.


издательство "яхад" - ведущая компания по развитию, издательству, маркетингу,
продаже и распространению книг по иудаизму на русском языке.

телефон: 054-4524969 факс:02-5382041 почтовый адрес: издательство "яхад", иерусалим, ул. BUKSHPAN 2
сайт: www.yahad.org директор сайта: р. йосеф демиховский.е-мэйл для связи: yachad8@gmail.com

יחד הוצאה לאור - החברה המרכזית לפיתוח, הוצאה לאור, סחר, שיווק, והפצת ספרי יהדות בשפה הרוסית
טלפון - 054-4524969 פקס - 02-5382041
כתובת : יחד הוצאה לאור רחוב הרב בוקשפן 2 ירושלים (ליד הקניון של רמות ).

www.yahad.org מנהל: ר' יוסי דמיכובסקי. אימיל  yachad8@gmail.com

YACHAD - Central Development Company, publishing, trade, marketing, and distribution of Jewish books in Russian
Fax   - 02-5382041 Phone - 054-4524969    
 Address letters: BUKSHPAN 2  Jerusalem ISRAEL.

дизайн и строительство штибл.ком © All rights resereved to Yahad.org 2004 - 2021